ՀՀ հարկ վճարողների փնտրման համակարգ  
Համակարգը տրամադրում է տեղեկատվություն հարկ վճարողների պետական գրանցման (հաշվառման) վերաբերյալ: Փնտրման տարբերակներից ընտրելով «Փնտրում ըստ ՀՎՀՀ-ի» և համապատասխան դաշտում մուտքագրելով հարկ վճարողի հաշվեհամարը, համակարգը կարտածի փնտրվող հարկ վճարողի տվյալները: «Փնտրում ըստ անվան» տարբերակից օգտվելու դեպքում մուտքագրելով կազմակերպության անվանումը կամ նրա որևէ բաղկացուցիչ մաս, համակարգը կարտածի հարկ վճարողների ցուցակ, որը հնարավոր է զտել և դասակարգել ըստ հարկ վճարողի վերաբերյալ տվյալների:
v
ՀՎՀՀ
Փնտրել
#
ՀՎՀՀ
Անվանում
Կազմակերպա-իրավական տեսակ
Իրավաբանական հասցե
Գործունեության տեսակ
Գրանցման ամսաթիվ
Կարգավիճակ
ԱԱՀ վճարողի հաշվառման համար
ԱԱՀ Վճարող է
 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
v
No data to display