2011թ
Տեղեկատվություն ՀԴՄ կտրոններով անցկացվող վիճակահանության շահող թվերի և վիճակահանության արդյունքում արձանագրված շահումների մասին


2011 թվականի դեկտեմբերի 10-ին կայացած վիճակահանության արդյունքները

Տեղեկատվություն «Շահող կտրոն»վիճակահանության արդյունքների մասին (նոյեմբեր)

Տեղեկատվություն ՀԴՄ կտրոնների հատուկ համարների միջոցով վիճակահանության արդյունքում ավտոմեքենա շահած ֆիզիկական անձանց մասին

Ցանկ` 2011թ.-ի դեկտեմբեր ամսին կայացած վիճակահանության արդյունքներով 8,7,6 և 5 թվերի համընկմամբ շահող կտրոններ և գործարքի առավելագույն արժեք ունեցող համապատասխան քանակի պարգևավճար տրամադրելու ֆիզիկական անձանց2011 թվականի նոյեմբերի 12-ին կայացած վիճակահանության արդյունքները

Տեղեկատվություն «Շահող կտրոն» վիճակահանության արդյունքների մասին (հոկտեմբեր)

Տեղեկատվություն ՀԴՄ կտրոնների հատուկ համարների միջոցով վիճակահանության արդյունքում ավտոմեքենա շահած ֆիզիկական անձանց մասին

Ցանկ` 2011թ.-ի նոյեմբեր ամսին կայացած վիճակահանության արդյունքներով 8,7,6 և 5 թվերի համընկմամբ շահող կտրոններ և գործարքի առավելագույն արժեք ունեցող համապատասխան քանակի պարգևավճար տրամադրելու ֆիզիկական անձանց2011 թվականի հոկտեմբերի 8-ին կայացած վիճակահանության արդյունքները

Տեղեկատվություն «Շահող կտրոն» վիճակահանության արդյունքների մասին (սեպտեմբեր)

Տեղեկատվություն ՀԴՄ կտրոնների հատուկ համարների միջոցով վիճակահանության արդյունքում ավտոմեքենա շահած ֆիզիկական անձանց մասին

Ցանկ` 2011թ.-ի հոկտեմբեր ամսին կայացած վիճակահանության արդյունքներով 8,7,6 և 5 թվերի համընկմամբ շահող կտրոններ և գործարքի առավելագույն արժեք ունեցող համապատասխան քանակի պարգևավճար տրամադրելու ֆիզիկական անձանց2011 թվականի սեպտեմբերի 10-ին կայացած վիճակահանության արդյունքները

Տեղեկատվություն «Շահող կտրոն» վիճակահանության արդյունքների մասին (օգոստոս)

Տեղեկատվություն ՀԴՄ կտրոնների հատուկ համարների միջոցով վիճակահանության արդյունքում ավտոմեքենա շահած ֆիզիկական անձանց մասին

Ցանկ` 2011թ.-ի սեպտեմբեր ամսին կայացած վիճակահանության արդյունքներով 8,7,6 և 5 թվերի համընկմամբ շահող կտրոններ և գործարքի առավելագույն արժեք ունեցող համապատասխան քանակի պարգևավճար տրամադրելու ֆիզիկական անձանց2011 թվականի օգոստոսի 13-ին կայացած վիճակահանության արդյունքները

Տեղեկատվություն «Շահող կտրոն» վիճակահանության արդյունքների մասին (հուլիս)

Տեղեկատվություն ՀԴՄ կտրոնների հատուկ համարների միջոցով վիճակահանության արդյունքում ավտոմեքենա շահած ֆիզիկական անձանց մասին

Ցանկ` 2011թ.-ի օգոստոս ամսին կայացած վիճակահանության արդյունքներով 8,7,6 և 5 թվերի համընկմամբ շահող կտրոններ և գործարքի առավելագույն արժեք ունեցող համապատասխան քանակի պարգևավճար տրամադրելու ֆիզիկական անձանց 2011 թվականի հուլիսի 9-ին կայացած վիճակահանության արդյունքները


Տեղեկատվություն «Շահող կտրոն» վիճակահանության արդյունքների մասին (հունիս)

Տեղեկատվություն ՀԴՄ կտրոնների հատուկ համարների միջոցով վիճակահանության արդյունքում ավտոմեքենա շահած ֆիզիկական անձանց մասին

Ցանկ` 2011թ.-ի հուլիս ամսին կայացած վիճակահանության արդյունքներով 8,7,6 և 5 թվերի համընկմամբ շահող կտրոններ և գործարքի առավելագույն արժեք ունեցող համապատասխան քանակի պարգևավճար տրամադրելու ֆիզիկական անձանց 2011 թվականի հունիսի 11-ին կայացած վիճակահանության արդյունքները


Տեղեկատվություն «Շահող կտրոն» վիճակահանության արդյունքների մասին (մայիս)

Տեղեկատվություն ՀԴՄ կտրոնների հատուկ համարների միջոցով վիճակահանության արդյունքում ավտոմեքենա շահած ֆիզիկական անձանց մասին

Ցանկ` 2011թ.-ի հունիս ամսին կայացած վիճակահանության արդյունքներով 8,7,6 և 5 թվերի համընկմամբ շահող կտրոններ և գործարքի առավելագույն արժեք ունեցող համապատասխան քանակի պարգևավճար տրամադրելու ֆիզիկական անձանց2011 թվականի մայիսի 14-ին կայացած վիճակահանության արդյունքները


Տեղեկատվություն «Շահող կտրոն» վիճակահանության արդյունքների մասին (ապրիլ)

Տեղեկատվություն ՀԴՄ կտրոնների հատուկ համարների միջոցով վիճակահանության արդյունքում ավտոմեքենա շահած ֆիզիկական անձանց մասին

Ցանկ` 2011թ.-ի մայիս ամսին կայացած վիճակահանության արդյունքներով 8,7,6 և 5 թվերի համընկմամբ շահող կտրոններ և գործարքի առավելագույն արժեք ունեցող համապատասխան քանակի պարգևավճար տրամադրելու ֆիզիկական անձանց2011 թվականի ապրիլի 9-ին կայացած վիճակահանության արդյունքները

Տեղեկատվություն «Շահող կտրոն» վիճակահանության արդյունքների մասին (մարտ)

Տեղեկատվություն ՀԴՄ կտրոնների հատուկ համարների միջոցով վիճակահանության արդյունքում արձանագրված շահումների մասին

Տեղեկատվություն ՀԴՄ կտրոնների հատուկ համարների միջոցով վիճակահանության արդյունքում ավտոմեքենա շահած ֆիզիկական անձանց մասին2011 թվականի մարտի 12-ին կայացած վիճակահանության արդյունքները

Տեղեկատվություն «Շահող կտրոն» վիճակահանության արդյունքների մասին (փետրվար)

Տեղեկատվություն ՀԴՄ կտրոնների հատուկ համարների միջոցով վիճակահանության արդյունքում արձանագրված շահումների մասին

Տեղեկատվություն ՀԴՄ կտրոնների հատուկ համարների միջոցով վիճակահանության արդյունքում ավտոմեքենա շահած ֆիզիկական անձանց մասին2011 թվականի փետրվարի 12-ին կայացած վիճակահանության արդյունքները

Տեղեկատվություն «Շահող կտրոն» վիճակահանության արդյունքների մասին (հունվար)

Տեղեկատվություն ՀԴՄ կտրոնների հատուկ համարների միջոցով վիճակահանության արդյունքում արձանագրված շահումների մասին2011 թվականի հունվարի 15-ին կայացած վիճակահանության արդյունքները

Տեղեկատվություն «Շահող կտրոն» վիճակահանության արդյունքների մասին (հոկտեմբեր-նոյեմբեր-դեկտեմբեր)

Տեղեկատվություն ՀԴՄ կտրոնների հատուկ համարների միջոցով վիճակահանության արդյունքում արձանագրված շահումների մասին

Տեղեկատվություն ՀԴՄ կտրոնների հատուկ համարների միջոցով վիճակահանության արդյունքում ավտոմեքենա շահած ֆիզիկական անձանց մասին