Նոր սերնդի հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ


ԻՆՉՊԵՍ ԳՐԱՆՑԵԼ ԵՎ ՕԳՏՎԵԼ ՆՈՐ ՍԵՐՆԴԻ ՀՍԿԻՉ-ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻՑ
Հարկային հաշիվների կառավարում հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների միջոցով – Օգտվողի ձեռնարկ (19.06.2017թ.)


Գործողությունների կատարման կարգը ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային պետական ծառայության տրամադրված նոր սերնդի հսկիչ-դրամարկղային մեքենայի միջոցով


Նոր տեսակի հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների ձեռքբերում, գրանցում և գրանցումից հանում - Օգտվողի ուղեցույց (19.08.2013թ.)


MOVWMVԴիմում՝ ՀԴՄ ձեռք բերելու մասին (19.08.2013թ.)


MOVWMVԴիմում՝ ՀԴՄ գրանցելու մասին (19.08.2013թ.)


MOVWMVՀԴՄ գրանցումից հանելու դիմում (20.06.2013թ.)


MOVWMVՀԴՄ ակտիվացում (21.06.2013թ.)

ԻՆՉՊԵՍ ԻՆՏԵԳՐԵԼ ՆՈՐ ՍԵՐՆԴԻ ՀՍԿԻՉ-ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ

(ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ) ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԵՏ
Նոր սերնդի hսկիչ - դրամարկղային մեքենայի ինտեգրումը արտաքին (առեվտրային) ծրագրերի հետ - Ծրագրավորողի ձեռնարկ (պրոտոկոլ 0.2 և 0.3)


Նոր սերնդի hսկիչ - դրամարկղային մեքենայի հետ կապի հաստատման և կտրոնի տպումը կազմակերպելու ծրագրային կոդի օրինակներ (պրոտոկոլ 0.2 և 0.3)


Նոր սերնդի hսկիչ-դրամարկղային մեքենայի միացումը WiFi ցանցին - Ձեռնարկ


Հարկային հաշիվների գրանցումն ու կառավարումը ՀՀ Հարկային պետական ծառայության տրամադրած հսկիչ դրամարկղային մեքենաների միջոցով


«Նոր սերնդի hսկիչ - դրամարկղային մեքենայի ինտեգրումը արտաքին (առեվտրային) ծրագրերի հետ - Ծրագրավորողի ձեռնարկ (պրոտոկոլ 0.4)»


Նոր սերնդի hսկիչ - դրամարկղային մեքենայի հետ կապի հաստատման և կտրոնի տպումը կազմակերպելու ծրագրային կոդի օրինակներ (պրոտոկոլ 0.4)


«Նոր սերնդի hսկիչ - դրամարկղային մեքենայի ինտեգրումը արտաքին (առեվտրային) ծրագրերի հետ - Ծրագրավորողի ձեռնարկ (պրոտոկոլ 0.5)»


Նոր սերնդի hսկիչ - դրամարկղային մեքենայի հետ կապի հաստատման և կտրոնի տպումը կազմակերպելու ծրագրային կոդի օրինակներ (պրոտոկոլ 0.5)


ԻՆՉՊԵՍ ՆՈՐ ՍԵՐՆԴԻ ՀՍԿԻՉ-ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՅԻ ՀԱՄԱՐ ՍՏԵՂԾԵԼ

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՑԱՆԿԵՐ
ՀՀ կառավարության 11.11.2014թ.-ի N 1406-Ն որոշմամբ հաստատված ԱՏԳ ԱԱ 4 նիշին համապատասխան ապրանքային դիրքի ապրանքի անվանման ցանկ


ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 19.09.2013թ.-ի N 875-Ն հրամանով հաստատված ԱԴԳՏ 4-րդ աստիճանին համապատասխան դասակարգչով սահմանված ծառայության կոդերի անվանման ցանկ


X և Z հաշվետվությունների կառուցվածքը

MOVWMV ՀԴՄ-ի ապրանքների ցանկերի գրանցում, խմբագրում


MOVWMV Կանխավճար և կանխավճարի օգտագործում ՀԴՄ կտրոններում և դրանց վերադարձ


MOVWMVՄասնակի վճարում ՀԴՄ կտրոններում և դրանց վերադարձ


MOVWMVԶեղչեր ապրանքներով ՀԴՄ կտրոններում և դրանց վերադարձ