Հարկային մարմնի կամ հարկային ծառայողի գործողությունների բողոքարկման վիճակագրություն
N ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ԳԱՆԳԱՏԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
/ԳՀ/ ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ
ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
ԲՈՂՈՔԻ ՄՈՒՏՔԻ
ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ԳՀ ԿՈՂՄԻՑ ԲՈՂՈՔԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ
ՕՐԸ
ԲՈՂՈՔԻ
ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԳԱՆԳԱՏԱՐԿՄԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ/ԳԽ/ՈՒՂԱՐԿՎԵԼՈՒ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ԳԽ ԸՆԴՈՒՆԱԾ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԳՀ ԸՆԴՈՒՆԱԾ ՈՐՈՇՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ԵՎ ՀԱՄԱՐԸ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՐԿ
ՎՃԱՐՈՂԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՈՒՂԱՐԿՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
1 «Ծովաստղ» ՍՊԸ 15.12.2016 13.01.2017 - - 13.01.2017
թիվ 1/1
Բողոքը մերժվել է 16.01.2017
2 «Արարատ Գրուպ» ՍՊԸ 16.12.2016 13.01.2017 - - 13.01.2017
թիվ 1/2
Բողոքը մերժվել է 16.01.2017
3 «Նաիրիշին» ԲԲԸ 24.10.2016 13.01.2017 - - 13.01.2017
թիվ1/3
Բողոքը բավարարվել է 18.01.2017
4 Ա/Ձ Դավիթ Մաթևոսյան 21.12.2016 13.01.2017 - - 13.01.2017
թիվ 1/4
Բողոքը բավարարվել է 18.01.2017
5 «Սմբատաբերդ» ԲԲԸ 19.12.2016 13.01.2017 - - 13.01.2017
թիվ 1/5
Բողոքը բավարարվել է 18.01.2017
6 «Հայաստանի էլ. ցանցեր» ՓԲԸ 20.12.2016 13.01.2017 - - 13.01.2017
թիվ 1/6
Բողոքը բավարարվել է 18.01.2017
7 «Ռոյալ սթար» ՍՊԸ 20.12.2016 13.01.2017 - - 13.01.2017
թիվ 1/7
Բողոքը բավարարվել է 24.01.2017
8 Ա/Ձ Մարգարիտ Առաքելյան 14.12.2016 13.01.2017 - - 13.01.2017
թիվ 1/8
Բողոքը բավարարվել է 23.01.2017
9 «Չիվա» ՍՊԸ 30.12.2016 17.01.2017 - - 17.01.2017
թիվ 2/1
Բողոքը մերժվել է 18.01.2017
10 «Անուլ-Մարի» ՍՊԸ 09.12.2016 17.01.2017 - - 17.01.2017
թիվ 2/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 24.01.2017
11 «Կյանքի հաց բարեգործական» ՀԿ 05.12.2016 17.01.2017 - - 17.01.2017
թիվ 2/3
Վարույթը կասեցվել է 23.01.2017
12 Գոռ Վերմիշյան 07.12.2016 17.01.2017 - - 17.01.2017
թիվ 2/4
Բողոքը մերժվել է 23.01.2017
13 «Սուր Արթուր» ՍՊԸ 05.12.2016 17.01.2017 - - 17.01.2017
թիվ 2/5
Բողոքը բավարարվել է 23.01.2017
14 «Միլլ» ՍՊԸ 07.12.2016 17.01.2017 - - 17.01.2017
թիվ 2/6
Բողոքը բավարարվել է 26.01.2017
15 Ա/Ձ Զոհրապ Թորոսյան 09.12.2016 17.01.2017 - - 17.01.2017
թիվ 2/7
Բողոքը բավարարվել է 26.01.2017
16 «Շանտան» ՍՊԸ 09.12.2016 24.01.2017 - - 24.01.2017
թիվ 3/1
Բողոքը մերժվել է 25.01.2017
17 «Ծիրան մարկետ» ՍՊԸ 26.12.2016 24.01.2017 - - 24.01.2017
թիվ 3/2
Բողոքը մերժվել է 25.01.2017
18 «Վահե Գևորգյան» ՍՊԸ 27.12.2016 24.01.2017 - - 24.01.2017
թիվ 3/3
Վարույթը կասեցվել է 25.01.2017
19 «Մաքսֆրուտ» ՍՊԸ 14.12.2016 24.01.2017 - - 24.01.2017
թիվ 3/4
Բողոքը մերժվել է 27.01.2017
20 Գայանե Կոլոլյան 26.12.2016 24.01.2017 - - 24.01.2017
թիվ 3/5
Բողոքը մերժվել է 25.01.2017
21 Սոսիկ Մովսիսյան 18.12.2016 24.01.2017 - - 24.01.2017
թիվ 3/6
Բողոքը բավարարվել է 27.01.2017
22 «Էվրկա Գրուպ» ՍՊԸ 27.12.2016 24.01.2017 - - 24.01.2017
թիվ 3/7
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 26.01.2017
23 «Սոնա» ՍՊԸ 28.12.2016 24.01.2017 - - 24.01.2017
թիվ 3/8
Բողոքը մերժվել է 27.01.2017
24 Ամալյա Ավագյան 26.12.2016 24.01.2017 - - 24.01.2017
թիվ 3/9
Բողոքը բավարարվել է 30.01.2017
25 «Բեկոն Պրոդուկտ» ՍՊԸ 29.12.2016 27.01.2017 - - 27.01.2017
թիվ 4/1
Բողոքը մերժվել է 30.01.2017
26 «Կամրջային երկաթբետ. կոնստ. գործ» ՓԲԸ 29.12.2016 27.01.2017 - - 27.01.2017
թիվ 4/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 30.01.2017
27 Ա/Ձ Աղվան Գրիգորյան 29.12.2016 27.01.2017 - - 27.01.2017
թիվ 4/3
Բողոքը բավարարվել է 06.02.2017
28 «Նոր Բարեկարգում» ՓԲԸ 22.12.2016 03.02.2017 - - 03.02.2017
թիվ 5/1
Վարույթը կասեցվել է 06.02.2017
29 «Պարոն» ՍՊԸ 30.12.2016 03.02.2017 - - 03.02.2017
թիվ 5/2
Բողոքը բավարարվել է 07.02.2017
30 «Նիժֆարմ» ԲԸ ներկայացուցչություն 22.12.2016 03.02.2017 - - 03.02.2017
թիվ 5/3
Բողոքը մերժվել է 06.02.2017
31 Ա/Ձ Ստեփան Ստեփանյան 23.12.2016 03.02.2017 - - 03.02.2017
թիվ 5/4
Բողոքը բավարարվել է 13.02.2017
32 «Անանո» ՍՊԸ 29.12.2016 07.02.2017 - - 07.02.2017
թիվ 6/1
Վարույթը կասեցվել է 08.02.2017
33 «Ֆարմ Սիսար» ՍՊԸ 30.12.2016 07.02.2017 - - 07.02.2017
թիվ 6/2
Բողոքը մերժվել է 13.02.2017
34 «Սավա» ՍՊԸ 28.12.2016 07.02.2017 - - 07.02.2017
թիվ 6/3
Բողոքը մերժվել է 08.02.2017
35 «ԴԷՆ ՕՅԼ» ՍՊԸ 30.12.2016 07.02.2017 - - 07.02.2017
թիվ 6/4
Բողոքը բավարարվել է 09.02.2017
36 «Ակադեմիա» ՍՊԸ 30.12.2016 07.02.2017 - - 07.02.2017
թիվ 6/5
Բողոքը մերժվել է 09.02.2017
37 «Եգոր Սիստեմ» ՍՊԸ 09.01.2017 07.02.2017 - - 07.02.2017
թիվ 6/6
Բողոքը բավարարվել է 13.02.2017
38 «Մեդիմպլանտքաստ» ՍՊԸ 22.12.2016 07.02.2017 - - 07.02.2017
թիվ 6/7
Բողոքը բավարարվել է 13.02.2017
39 «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ 28.12.2016 07.02.2017 - - 07.02.2017
թիվ 6/8
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 13.02.2017
40 Ա/Ձ Ամալյա Բիչախչյան 09.01.2017 07.02.2017 - - 07.02.2017
թիվ 6/9
Բողոքը բավարարվել է 13.02.2017
41 Պետրոս Խաչատրյան 13.01.2017 10.02.2017 - - 10.02.2017
թիվ 7/1
Բողոքը մերժվել է 13.02.2017
42 Ստյոպա Մկրտչյան 30.12.2016 10.02.2017 - - 10.02.2017
թիվ 7/2
Բողոքը մերժվել է 13.02.2017
43 Ա/Ձ Անժելա Աբգարյան 13.01.2017 10.02.2017 - - 10.02.2017
թիվ 7/3
Բողոքը մերժվել է 13.02.2017
44 Արտակ Պողոսյան 29.12.2016 10.02.2017 - - 10.02.2017
թիվ 7/4
Բողոքը մերժվել է 13.02.2017
45 Պողոս Ստեփանյան 28.12.2016 10.02.2017 - - 10.02.2017
թիվ 7/5
Բողոքը բավարարվել է 13.02.2017
46 «Ռիթեյլգրուպ» ՓԲԸ 12.01.2017 10.02.2017 - - 10.02.2017
թիվ 7/6
Բողոքը բավարարվել է 13.02.2017
47 «Այաս Պրինտ» ՍՊԸ 12.01.2017 10.02.2017 - - 10.02.2017
թիվ 7/7
Բողոքը բավարարվել է 13.02.2017
48 Ա/Ձ Կիմա Արզումանյան 02.02.2017 10.02.2017 - - 10.02.2017
թիվ 7/8
Բողոքը բավարարվել է 13.02.2017
49 «Էմի Ֆրութ» ՍՊԸ 12.01.2017 10.02.2017 - - 10.02.2017
թիվ 7/9
Բողոքը բավարարվել է 13.02.2017
50 «Ապարս» ՍՊԸ 01.02.2017 14.02.2017 - - 14.02.2017
թիվ 8/1
Բողոքը բավարարվել է 17.02.2017
51 «Բիսնես թեքնոլոջի» ՍՊԸ 20.01.2017 14.02.2017 - - 14.02.2017
թիվ 8/2
Բողոքը բավարարվել է 17.02.2017
52 «Մագնատես» ՍՊԸ 17.01.2017 14.02.2017 - - 14.02.2017
թիվ 8/3
Բողոքը մերժվել է 16.02.2017
53 Ա/Ձ Հայկ Հեբոյան 19.01.2017 14.02.2017 - - 14.02.2017
թիվ 8/4
Բողոքը մերժվել է 20.02.2017
54 «Հայկար» ՍՊԸ 20.01.2017 14.02.2017 - - 14.02.2017
թիվ 8/5
Բողոքը մերժվել է 20.02.2017
55 Ա/Ձ Համլետ Հարությունյան 16.01.2017 14.02.2017 - - 14.02.2017
թիվ 8/6
Բողոքը մերժվել է 20.02.2017
56 Սոնա Գալստյան 12.01.2017 14.02.2017 - - 14.02.2017
թիվ 8/7
Բողոքը բավարարվել է 22.02.2017
57 «Տիգհար» ՍՊԸ 13.01.2017 14.02.2017 - - 14.02.2017
թիվ 8/8
Բողոքը բավարարվել է 03.03.2017
58 «ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ 30.12.2016 21.02.2017 - - 21.02.2017
թիվ 9/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 22.02.2017
59 Ա/Ձ Լյուդմիլա Վարտանյան 25.01.2017 21.02.2017 - - 21.02.2017
թիվ 9/2
Բողոքը մերժվել է 23.02.2017
60 Վիրաբ Հարությունյան 25.01.2017 21.02.2017 - - 21.02.2017
թիվ 9/3
Բողոքը մերժվել է 23.02.2017
61 «Գագ Թրեյդ» ՍՊԸ 26.01.2017 21.02.2017 - - 21.02.2017
թիվ 9/4
Բողոքը մերժվել է 27.02.2017
62 «ԼԼԼ Ստարտ» ՍՊԸ 26.01.2017 21.02.2017 - - 21.02.2017
թիվ 9/5
Բողոքը մերժվել է 27.02.2017
63 «Կյանքի Հաց Բարեգործական» ՀԿ 03.02.2017 21.02.2017 - - 21.02.2017
թիվ 9/6
Բողոքը բավարարվել է 27.02.2017
64 «Լապորտիվա» ՍՊԸ 23.01.2017 21.02.2017 - - 21.02.2017
թիվ 9/7
Բողոքը բավարարվել է 02.03.2017
65 «Քեյ. Ար. Ջի. Ինվեստ» ՍՊԸ 27.01.2017 21.02.2017 - - 21.02.2017
թիվ 9/8
Բողոքը բավարարվել է 03.03.2017
66 «Կրթության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ 30.01.2017 28.02.2017 - - 28.02.2017
թիվ 10/1
Բողոքը մերժվել է 01.03.2017
67 «Ինտեռռոս-Պառեքս գրուպ» ՍՊԸ 16.01.2017 28.02.2017 - - 28.02.2017
թիվ 10/2
Վարույթը կասեցվել է 02.03.2017
68 «Ռեսեթ կոմպյութեր սերվիսիս» ՍՊԸ 31.01.2017 28.02.2017 - - 28.02.2017
թիվ 10/3
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 02.03.2017
69 Լուսինե Գրիգորյան 02.02.2017 28.02.2017 - - 28.02.2017
թիվ 10/4
Բողոքը բավարարվել է 06.03.2017
70 Սմբատ Մեսրոպյան 31.01.2017 28.02.2017 - - 28.02.2017
թիվ 10/5
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 03.03.2017
71 «Թերմոռոս-Ար» ՍՊԸ 02.02.2017 28.02.2017 - - 28.02.2017
թիվ 10/6
Բողոքը բավարարվել է 06.03.2017
72 Հայկ Բոզիկյան 02.02.2017 28.02.2017 - - 28.02.2017
թիվ 10/7
Բողոքը բավարարվել է 06.03.2017
73 «Արա Եղոյան» ՍՊԸ 16.08.2016 28.02.2017 - - 28.02.2017
թիվ 10/8
Բողոքը բավարարվել է 10.03.2017
74 Մելինե Մելիքյան 24.10.2016 28.02.2017 - - 28.02.2017
թիվ 10/9
Բողոքը բավարարվել է 10.03.2017
75 «Գլոբալափարալ» ՓԲԸ 23.01.2017 07.03.2017 - - 07.03.2017
թիվ 11/1
Բողոքը մերժվել է 09.03.2017
76 «Դավ-Մուր» ՍՊԸ 07.02.2017 07.03.2017 - - 07.03.2017
թիվ 11/2
Վարույթը կասեցվել է 09.03.2017
77 «Քալրս Դիզայն» ՍՊԸ 27.01.2017 07.03.2017 - - 07.03.2017
թիվ 11/3
Բողոքը բավարարվել է 14.03.2017
78 «Կրպակ» ՍՊԸ 10.02.2017 07.03.2017 - - 07.03.2017
թիվ 11/4
Բողոքը մերժվել է 13.03.2017
79 Ա/Ձ Վարազդատ Դավթյան 10.02.2017 07.03.2017 - - 07.03.2017
թիվ 11/5
Բողոքը մերժվել է 13.03.2017
80 «Արմավիրհաց» և «Արմավիրհրուշակ» ՍՊԸ-ներ 10.02.2017 07.03.2017 - - 07.03.2017
թիվ 11/6
Բողոքը մերժվել է 13.03.2017
81 «Ծիրան Մարկետ» ՍՊԸ 27.01.2017 10.03.2017 - - 10.03.2017
թիվ 12/1
Բողոքը մերժվել է 14.03.2017
82 «Արաս Ֆուդ» ՍՊԸ 13.02.2017 10.03.2017 - - 10.03.2017
թիվ 12/2
Բողոքը մերժվել է 14.03.2017
83 «Գալինա» ՍՊԸ 02.02.2017 10.03.2017 - - 10.03.2017
թիվ 12/3
Բողոքը մերժվել է 20.03.2017
84 «Մ.Իգիթյան» ՍՊԸ 13.02.2017 10.03.2017 - - 10.03.2017
թիվ 12/4
Բողոքը բավարարվել է 22.03.2017
85 «Պավել և ընկերներ» ՍՊԸ 17.02.2017 14.03.2017 - - 14.03.2017
թիվ 13/1
Բողոքը բավարարվել է 22.03.2017
86 Գուրգեն Հովհաննիսյան 16.02.2017 14.03.2017 - - 14.03.2017
թիվ 13/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 20.03.2017
87 «Կոմերց Կոնսալտինգ» ՍՊԸ 10.03.2017 14.03.2017 - - 14.03.2017
թիվ 13/3
Բողոքը բավարարվել է 20.03.2017
88 «Մեծ բուրգ» ՍՊԸ 23.02.2017 14.03.2017 - - 14.03.2017
թիվ 13/4
Բողոքը բավարարվել է 22.03.2017
89 «Գլոբալ Գոլդ Հանքավան» ՍՊԸ 30.01.2017 16.03.2017 - - 16.03.2017
թիվ 14
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 16.03.2017
90 Կարեն Հակոբյան 21.02.2017 21.03.2017 - - 21.03.2017
թիվ 15/1
Բողոքը մերժվել է 22.03.2017
91 Ա/Ձ Հակոբ Հակոբյան 21.02.2017 21.03.2017 - - 21.03.2017
թիվ 15/2
Բողոքը մերժվել է 22.03.2017
92 «Էլիտ Շանթ» ՍՊԸ 07.02.2017 21.03.2017 - - 21.03.2017
թիվ 15/3
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 24.03.2017
93 Ա/Ձ Անի Ասատրյան 22.02.2017 21.03.2017 - - 21.03.2017
թիվ 15/4
Բողոքը բավարարվել է 29.03.2017
94 «Վերֆար» ՍՊԸ 24.02.2017 24.03.2017 - - 24.03.2017
թիվ 16/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 27.03.2017
95 «Վարս փրեյդ» ՍՊԸ 23.02.2017 24.03.2017 - - 24.03.2017
թիվ 16/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 27.03.2017
96 Վարդան Առաքելյան 24.02.2017 24.03.2017 - - 24.03.2017
թիվ 16/3
Բողոքը մերժվել է 27.03.2017
97 Արտակ Խաչատրյան 22.02.2017 24.03.2017 - - 24.03.2017
թիվ 16/4
Բողոքը մերժվել է 27.03.2017
98 «Էյչ Էս Բի Սի բանկ» ՓԲԸ 09.02.2017 24.03.2017 - - 24.03.2017
թիվ 16/5
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 27.03.2017
99 «Էսգա-կե» ՍՊԸ 23.02.2017 24.03.2017 - - 24.03.2017
թիվ 16/6
Բողոքը մերժվել է 27.03.2017
100 «Տոգաս Էյ Էմ» ՍՊԸ 23.02.2017 24.03.2017 - - 24.03.2017
թիվ 16/7
Բողոքը բավարարվել է 05.04.2017
101 «Փարիզ Հոթել» ՍՊԸ 27.02.2017 24.03.2017 - - 24.03.2017
թիվ 16/8
Բողոքը բավարարվել է 28.03.2017
102 «Մաքստրոնիկ» ՍՊԸ 27.02.2017 24.03.2017 - - 24.03.2017
թիվ 16/9
Բողոքը բավարարվել է 03.04.2017
103 Հայկ Մովսիսյան 27.02.2017 24.03.2017 - - 24.03.2017
թիվ 16/10
Բողոքը բավարարվել է 29.03.2017
104 «Հայփոստ» ՓԲԸ 09.02.2017 28.03.2017 - - 28.03.2017
թիվ 17/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 30.03.2017
105 «Թեղուտ» ՓԲԸ 13.02.2017 28.03.2017 - - 28.03.2017
թիվ 17/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 30.03.2017
106 «ՄԲՄ» ՍՊԸ 27.02.2017 28.03.2017 - - 28.03.2017
թիվ 17/3
Բողոքը մերժվել է 29.03.2017
107 Ա/Ձ Սուսաննա Պետրոսյան 28.02.2017 28.03.2017 - - 28.03.2017
թիվ 17/4
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 29.03.2017
108 «Լինկ տուր էյր» ՍՊԸ 27.02.2017 28.03.2017 - - 28.03.2017
թիվ 17/5
Բողոքը բավարարվել է 11.04.2017
109 «Լիմոն» ՍՊԸ 01.03.2017 28.03.2017 - - 28.03.2017
թիվ 17/6
Բողոքը բավարարվել է 11.04.2017
110 «Կրտսեր Ալեքսանյան և որդիներ» ՍՊԸ 02.03.2017 28.03.2017 - - 28.03.2017
թիվ 17/7
Բողոքը բավարարվել է 03.04.2017
111 «Կորսան Կորվիամ կոնստր.» ԲԸ հայաս. մասնաճյուղ 05.09.2016 31.03.2017 - - 31.03.2017
թիվ 18/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 31.03.2017
112 «Թիվ 1» ՍՊԸ 03.03.2017 31.03.2017 - - 31.03.2017
թիվ 18/2
Բողոքը մերժվել է 03.04.2017
113 «Անուլ-Մարի» ՍՊԸ 03.03.2017 31.03.2017 - - 31.03.2017
թիվ 18/3
Բողոքը բավարարվել է 06.04.2017
114 «Մագնոլիա պարֆյում» ՍՊԸ 02.03.2017 31.03.2017 - - 31.03.2017
թիվ 18/4
Բողոքը բավարարվել է 06.04.2017
115 «Ջոնսոն ընդ Ջոնսոն» ՍՊԸ ՀՆ 03.03.2017 31.03.2017 - - 31.03.2017
թիվ 18/5
Բողոքը բավարարվել է 10.04.2017
116 «Դառգետ» ՍՊԸ 03.03.2017 31.03.2017 - - 31.03.2017
թիվ 18/6
Բողոքը բավարարվել է 10.04.2017
117 «Էմ Ջի Էմ Հոլդինգ» ՍՊԸ 02.03.2017 31.03.2017 - - 31.03.2017
թիվ 18/7
Բողոքը բավարարվել է 10.04.2017
118 «ԱՋՕ» ՍՊԸ 01.03.2017 31.03.2017 - - 31.03.2017
թիվ 18/8
Բողոքը բավարարվել է 18.04.2017
119 «Վանավտո» ՍՊԸ 06.03.2017 04.04.2017 - - 04.04.2017
թիվ 19/1
Բողոքը մերժվել է 05.04.2017
120 «Զեյթուն սվիթ» ՍՊԸ 06.03.2017 04.04.2017 - - 04.04.2017
թիվ 19/2
Բողոքը մերժվել է 05.04.2017
121 «Գարդմեն» ՍՊԸ 20.02.2017 04.04.2017 - - 04.04.2017
թիվ 19/3
Բողոքը բավարարվել է 06.04.2017
122 Հովհաննես Նանիջանյան 20.02.2017 04.04.2017 - - 04.04.2017
թիվ 19/4
Վարույթը կասեցվել է 06.04.2017
123 Ա/Ձ Արմեն Կիրակոսյան 06.03.2017 04.04.2017 - - 04.04.2017
թիվ 19/5
Բողոքը բավարարվել է 10.04.2017
124 «Նոր Զովք» ՍՊԸ 27.02.2017 04.04.2017 - - 04.04.2017
թիվ 19/6
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 10.04.2017
125 Ա/Ձ Սեյրան Թումանյան 09.03.2017 07.04.2017 - - 07.04.2017
թիվ 20/1
Բողոքը մերժվել է 10.04.2017
126 Ա/Ձ Արայիկ Գաբաջյան 10.03.2017 07.04.2017 - - 07.04.2017
թիվ 20/2
Բողոքը մերժվել է 10.04.2017
127 «Լեմա» ՍՊԸ 27.02.2017 07.04.2017 - - 07.04.2017
թիվ 20/3
Բողոքը մերժվել է 13.04.2017
128 «Մոդերն Դիլայթս» ՍՊԸ 09.03.2017 07.04.2017 - - 07.04.2017
թիվ 20/4
Բողոքը մերժվել է 13.04.2017
129 «Տիգ գրուպ օիլ» ՍՊԸ 10.03.2017 07.04.2017 - - 07.04.2017
թիվ 20/5
Բողոքը բավարարվել է 20.04.2017
130 Արթուր Արևշատյան 09.03.2017 07.04.2017 - - 07.04.2017
թիվ 20/6
Բողոքը բավարարվել է 19.04.2017
131 «Էրիկսսոն ԱԲ» ՀՄ 24.02.2017 11.04.2017 - - 11.04.2017
թիվ 21/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 11.04.2017
132 Ա/Ձ Անահիտ Սահակյան 14.03.2017 11.04.2017 - - 11.04.2017
թիվ 21/2
Բողոքը մերժվել է 11.04.2017
133 «Շառոյան եղբայրներ» ՍՊԸ 10.04.2017 11.04.2017 - - 11.04.2017
թիվ 21/3
Բողոքը մերժվել է 17.04.2017
134 «Արգոլի» ՍՊԸ 14.03.2017 11.04.2017 - - 11.04.2017
թիվ 21/4
Բողոքը բավարարվել է 15.05.2017
135 «Գիռոս» ՍՊԸ 14.03.2017 11.04.2017 - - 11.04.2017
թիվ 21/6
Բողոքը բավարարվել է 21.04.2017
136 «Պրոֆի Լյուքս» ՍՊԸ 13.03.2017 11.04.2017 - - 11.04.2017
թիվ 21/7
Բողոքը բավարարվել է 20.04.2017
137 «Արզնի առղջարան» ՓԲԸ 21.03.2017 11.04.2017 - - 11.04.2017
թիվ 21/8
Բողոքը բավարարվել է 27.04.2017
138 Ա/Ձ Եսթեր Մուրադյան 17.03.2017 14.04.2017 - - 14.04.2017
թիվ 22/1
Բողոքը մերժվել է 17.04.2017
139 «Արմոնդ» ՍՊԸ 20.03.2017 14.04.2017 - - 14.04.2017
թիվ 22/2
Բողոքը մերժվել է 19.04.2017
140 «Արմենիա բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ 06.03.2017 14.04.2017 - - 14.04.2017
թիվ 22/3
Բողոքը բավարարվել է 25.04.2017
141 Ա/Ձ Հերմինե Փահլեվանյան 20.03.2017 14.04.2017 - - 14.04.2017
թիվ 22/5
Բողոքը բավարարվել է 25.04.2017
142 «Լեվլեն» ՍՊԸ 20.03.2017 14.04.2017 - - 14.04.2017
թիվ 22/6
Բողոքը բավարարվել է 02.05.2017
143 «Թրաք Սերվիս» ՍՊԸ 06.03.2017 14.04.2017 - - 14.04.2017
թիվ 22/7
Բողոքը բավարարվել է 27.04.2017
144 «Իդեալ Թրավել» ՍՊԸ 06.03.2017 14.04.2017 - - 14.04.2017
թիվ 22/8
Բողոքը բավարարվել է 27.04.2017
145 Հայարփի Ասքանազյան 13.03.2017 14.04.2017 - - 14.04.2017
թիվ 22/9
Բողոքը մերժվել է 27.04.2017
146 Ա/Ձ Մարիամ Ավդալյան 06.03.2017 18.04.2017 - - 18.04.2017
թիվ 23/1
Բողոքը մերժվել է  21.04.2017
147 «Օվնե» ՍՊԸ 22.03.2017 18.04.2017 - - 18.04.2017
թիվ 23/2
Բողոքը մերժվել է 21.04.2017
148 Գարիկ Գեղամյան 23.03.2017 18.04.2017 - - 18.04.2017
թիվ 23/3
Վարույթը կասեցվել է  25.04.2017
149 «Մեծամորի բժշկ.կենտրոն» ՓԲԸ 21.03.2017 18.04.2017 - - 18.04.2017
թիվ 23/4
Բողոքը բավարարվել է  27.04.2017
150 «ՍԻ ՓԻ ԷՍ ՕԻԼ ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ» ՍՊԸ 24.03.2017 18.04.2017 - - 18.04.2017
թիվ 23/5
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 27.04.2017
151 Ա/Ձ Մելքոն Էմիրզեօղլու 29.03.2017 25.04.2017 - - 25.04.2017
թիվ 24/1
Բողոքը մերժվել է  28.04.2017
152 Ա/Ձ Արկադի Եսայան 03.04.2017 25.04.2017 - - 25.04.2017
թիվ 24/2
Բողոքը բավարարվել է 02.05.2017
153 «Էդիսոն Հովսեփյան» ՍՊԸ 31.03.2017 25.04.2017 - - 25.04.2017
թիվ 24/3
Բողոքը մերժվել է  02.05.2017
154 «Վանաձորի մաթեմ. և բնագ. առարկ. խորաց. ուսուց. դպրոց» ՊՈԱԿ 30.03.2017 25.04.2017 - - 25.04.2017
թիվ 24/4
Բողոքը մերժվել է  02.05.2017
155 «Ինտեռռոս Պառեսք գրուպ» ՍՊԸ 16.01.2017 25.04.2017 - - 25.04.2017
թիվ 24/5
Բողոքը բավարարվել է  02.05.2017
156 «Բուկինիստ» ՍՊԸ 03.04.2017 25.04.2017 - - 25.04.2017
թիվ 24/6
Բողոքը բավարարվել է 02.05.2017
157 «Բասխ» ՍՊԸ 03.04.2017 25.04.2017 - - 25.04.2017
թիվ 24/7
Բողոքը մերժվել է 02.05.2017
158 «Գերմիմպեքս» ՍՊԸ 31.03.2017 25.04.2017 - - 25.04.2017
թիվ 24/8
Բողոքը բավարարվել է 04.05.2017
159 «Ավեստա» ՍՊԸ 20.03.2017 28.04.2017 - - 28.04.2017
թիվ 25/1
Բողոքը բավարարվել է  02.05.2017
160 «Արտակ» ԱԿ 21.03.2017 28.04.2017 - - 28.04.2017
թիվ 25/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 05.05.2017
161 «Փրայմ Քոմերշլ» ՍՊԸ 06.04.2017 28.04.2017 - - 28.04.2017
թիվ 25/3
Բողոքը մերժվել է 06.05.2017
162 «Վիսլա» ՍՊԸ 25.04.2017 28.04.2017 - - 28.04.2017
թիվ 25/4
Բողոքը բավարարվել է 10.05.2017
163 Նոնա Հովսեփյան 06.04.2017 28.04.2017 - - 28.04.2017
թիվ 25/5
Բողոքը բավարարվել է  11.05.2017
164 «Գիվվինգս» ՍՊԸ 20.03.2017 28.04.2017 - - 28.04.2017
թիվ 25/6
Բողոքը բավարարվել է 11.05.2017
165 «Գլոբալ» ՍՊԸ 20.03.2017 28.04.2017 - - 28.04.2017
թիվ 25/7
Բողոքը բավարարվել է  11.05.2017
166 Ա/Ձ Գուրգեն Սարգսյան 06.04.2017 05.05.2017 - - 05.05.2017
թիվ 26/1
Բողոքը մերժվել է 06.05.2017
167 «Մագաս Ինվեստ» ՓԲԸ 07.04.2017 05.05.2017 - - 05.05.2017
թիվ 26/2
Բողոքը մերժվել է 10.05.2017
168 Հայկ Պետրոսյան 07.04.2017 05.05.2017 - - 05.05.2017
թիվ 26/3
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 10.05.2017
169 Ա/Ձ Համլետ Գրիգորյան 10.04.2017 05.05.2017 - - 05.05.2017
թիվ 26/4
Բողոքը մերժվել է 10.05.2017
170 «Վս և Անի Յարդ ՍԱ» ՓԲԸ 04.04.2017 05.05.2017 - - 05.05.2017
թիվ 26/5
Բողոքը բավարարվել է 15.05.2017
171 «Բրենդ Լիդեր» ՀՁ ՍՊԸ 12.04.2017 12.05.2017 - - 12.05.2017
թիվ 27/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 12.05.2017
172 «Հակոբջանյանի և Գալստյանի ՀԷԿ» ՍՊԸ 14.04.2017 12.05.2017 - - 12.05.2017
թիվ 27/2
Բողոքը մերժվել է 15.05.2017
173 «Այդիա-Էս» ՍՊԸ 11.04.2017 12.05.2017 - - 12.05.2017
թիվ 27/3
Բողոքը բավարարվել է 26.05.2017
174 «Սպեկտրում ինվեստմընթս ընդ ըդվայզըրի սոլուշնզ» ՍՊԸ 20.04.2017 12.05.2017 - - 12.05.2017
թիվ 27/4
Բողոքը բավարարվել է 16.05.2017
175 Հովհաննես Նանիջանյան 18.04.2017 12.05.2017 - - 12.05.2017
թիվ 27/5
Բողոքը մերժվել է 17.05.2017
176 Ա/Ձ Վարազդատ Դավթյան 14.04.2017 12.05.2017 - - 12.05.2017
թիվ 27/4
Բողոքը բավարարվել է 29.05.2017
177 «Ավտոբատ» ՍՊԸ 26.04.2017 19.05.2017 - - 19.05.2017
թիվ 27/6
Բողոքը բավարարվել է 22.05.2017
178 «Ստեփշին» ՍՊԸ 20.04.2017 19.05.2017 - - 19.05.2017
թիվ 28/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 20.05.2017
179 Ռուզաննա Առաքելյան 25.04.2017 19.05.2017 - - 19.05.2017
թիվ 28/2
Բողոքը բավարարվել է 23.05.2017
180 Երևանի քաղաքապետարան 21.04.2017 19.05.2017 - - 19.05.2017
թիվ 28/3
Բողոքը մերժվել է 22.05.2017
181 Նորայր Ներկարարյան 21.04.2017 19.05.2017 - - 19.05.2017
թիվ 28/4
Բողոքը բավարարվել է 22.05.2017
182 «Նոր Բարեկարգում» ՓԲԸ 22.12.2016 19.05.2017 - - 19.05.2017
թիվ 28/5
Բողոքը բավարարվել է 24.05.2017
183 «Ռոզա Անի» ՍՊԸ 07.04.2017 19.05.2017 - - 19.05.2017
թիվ 28/6
Վարույթը կասեցվել է 23.05.2017
184 «Էսջիայ-Ինվեստ» ՍՊԸ 20.04.2017 19.05.2017 - - 19.05.2017
թիվ 28/7
Բողոքը բավարարվել է 26.05.2017
185 Գոհար Հակոբյան 26.04.2017 23.05.2017 - - 23.05.2017
թիվ 29/1
Բողոքը մերժվել է 25.05.2017
186 «Լուսակերտի Հարություն թռչնաֆաբրիկա» ՍՊԸ 13.04.2017 23.05.2017 - - 23.05.2017
թիվ 29/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 29.05.2017
187 «Բերրիություն ԱՄ-ի Մասիսի շրջ. միավորում» ՍՊԸ 11.04.2017 23.05.2017 - - 23.05.2017
թիվ 29/3
Բողոքը մերժվել է 25.05.2017
188 «Ալֆա Ֆուդ Սերվիս» ՍՊԸ 28.04.2017 23.05.2017 - - 23.05.2017
թիվ 29/4
Բողոքը բավարարվել է 01.06.2017
189 «Տրանս-Սիտեմ» ՍՊԸ 25.04.2017 23.05.2017 - - 23.05.2017
թիվ 29/5
Բողոքը բավարարվել է 29.05.2017
190 «Վաղարշ» ՍՊԸ 25.04.2017 23.05.2017 - - 23.05.2017
թիվ 29/6
Բողոքը բավարարվել է 05.06.2017
191 «Ռոմա Սթայլ» ՍՊԸ 20.04.2017 30.05.2017 - - 30.05.2017
թիվ 30/1
Բողոքը բավարարվել է 05.06.2017
192 «Ակադեմիա» ՍՊԸ 02.05.2017 30.05.2017 - - 30.05.2017
թիվ 30/2
Վարույթը կասեցվել է 01.06.2017
193 «Կասկադ Շոկոլատերիա» ՍՊԸ 02.05.2017 30.05.2017 - - 30.05.2017
թիվ 30/3
Բողոքը բավարարվել է 01.06.2017
194 «Թի և Լի» ՍՊԸ 10.04.2017 30.05.2017 - - 30.05.2017
թիվ 30/4
Բողոքը բավարարվել է 01.06.2017
195 «Միհր-Տ» ՍՊԸ 03.05.2017 30.05.2017 - - 30.05.2017
թիվ 30/5
Բողոքը մերժվել է 02.06.2017
196 Ա/Ձ Շանթ Արսլանյան 04.05.2017 30.05.2017 - - 30.05.2017
թիվ 30/6
Բողոքը բավարարվել է 05.06.2017
197 «Ֆարմ Սիսար» ՍՊԸ 03.05.2017 30.05.2017 - - 30.05.2017
թիվ 30/7
Բողոքը բավարարվել է 05.06.2017
198 Վահե Զաքարյան 04.05.2017 02.06.2017 - - 02.06.2017
թիվ 31/1
Բողոքը մերժվել է 05.06.2017
199 Ա/Ձ Եսայի Խաչատրյան 05.05.2017 02.06.2017 - - 02.06.2017
թիվ 31/2
Բողոքը բավարարվել է 05.06.2017
200 «Ըդվայզ բիզնես և իրավ. խորհրդատ.» ՍՊԸ 04.05.2017 02.06.2017 - - 02.06.2017
թիվ 31/3
Բողոքը բավարարվել է 07.06.2017
201 Վահրամ Աբրահամյան 10.05.2017 02.06.2017 - - 02.06.2017
թիվ 31/4
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 07.06.2017
202 «Շինֆոռում» ՍՊԸ 26.04.2017 06.06.2017 - - 06.06.2017
թիվ 32/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 07.06.2017
203 «Անանո» ՍՊԸ 11.05.2017 06.06.2017 - - 06.06.2017
թիվ 32/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 09.06.2017
204 «Մելով Գրուպ» ՍՊԸ 12.05.2017 06.06.2017 - - 06.06.2017
թիվ 32/3
Բողոքը բավարարվել է 12.06.2017
205 «Եղեգնաձորի պահած. գործարան» ՍՊԸ 11.05.2017 06.06.2017 - - 06.06.2017
թիվ 32/4
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 12.06.2017
206 «Ֆլայ Էքսպրես» ՍՊԸ 17.05.2017 06.06.2017 - - 06.06.2017
թիվ 32/5
Բողոքը բավարարվել է 12.06.2017
207 «Տաթվան» ՍՊԸ 12.05.2017 06.06.2017 - - 06.06.2017
թիվ 32/6
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 12.06.2017
208 «Հինգ Աստղ» ՍՊԸ 17.05.2017 13.06.2017 - - 13.06.2017
թիվ 33/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 16.06.2017
209 «Էյջար» ՍՊԸ 20.05.2017 13.06.2017 - - 13.06.2017
թիվ 33/2
Բողոքը բավարարվել է 26.06.2017
210 «Խաչունց Գրուպ» ՍՊԸ 12.05.2017 13.06.2017 - - 13.06.2017
թիվ 33/3
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 12.06.2017
211 «Մեթր-Ստիլ» ՍՊԸ 03.05.2017 13.06.2017 - - 13.06.2017
թիվ 33/4
Բողոքը մերժվել է 19.06.2017
212 «Սահակ և Դիանա» ՍՊԸ 25.05.2017 13.06.2017 - - 13.06.2017
թիվ 33/5
Բողոքը բավարարվել է 26.06.2017
213 «Հայկ Այվազյան» ՍՊԸ 20.05.2017 13.06.2017 - - 13.06.2017
թիվ 33/6
Բողոքը բավարարվել է 20.06.2017
214 «Ալֆա Գրուպ» ՍՊԸ 23.05.2017 20.06.2017 - - 20.06.2017
թիվ 34/1
Բողոքը մերժվել է 22.06.2017
215 «Ֆիլ» ՍՊԸ 24.05.2017 20.06.2017 - - 20.06.2017
թիվ 34/2
Բողոքը բավարարվել է 22.06.2017
216 «Բել Ար Դայմոնդ» ՍՊԸ 24.05.2017 20.06.2017 - - 20.06.2017
թիվ 34/3
Բողոքը բավարարվել է 23.06.2017
217 «Սուրեն Աղաջանյան» ՍՊԸ 23.05.2017 20.06.2017 - - 20.06.2017
թիվ 34/4
Բողոքը բավարարվել է 23.06.2017
218 «Նեկտարբոնուս» ՍՊԸ 23.05.2017 20.06.2017 - - 20.06.2017
թիվ 34/5
Բողոքը բավարարվել է 26.06.2017
219 «Տաթևիկ» ՍՊԸ 25.05.2017 20.06.2017 - - 20.06.2017
թիվ 34/6
Բողոքը մերժվել է 26.06.2017
220 «Փիքոկ» ՍՊԸ 23.05.2017 20.06.2017 - - 20.06.2017
թիվ 34/7
Բողոքը բավարարվել է 03.07.2017
221 «Հացագործ Անդրանիկ» ՍՊԸ 24.05.2017 23.06.2017 - - 23.06.2017
թիվ 35/1
Բողոքը մերժվել է 26.06.2017
222 Ա/Ձ Աննա Հարությունյան 25.05.2017 23.06.2017 - - 23.06.2017
թիվ 35/2
Բողոքը բավարարվել է 26.06.2017
223 Ա/Ձ Սոնա Սիմոնյան 24.05.2017 23.06.2017 - - 23.06.2017
թիվ 35/3
Բողոքը բավարարվել է 26.06.2017
224 Ա/Ձ Քրիստինե Դավթյան 26.05.2017 23.06.2017 - - 23.06.2017
թիվ 35/4
Բողոքը բավարարվել է 26.06.2017
225 Ա/Ձ Խաչիկ Մայիլյան 26.05.2017 23.06.2017 - - 23.06.2017
թիվ 35/5
Բողոքը բավարարվել է 26.06.2017
226 «Քրոսռոդ» ՍՊԸ 25.05.2017 23.06.2017 - - 23.06.2017
թիվ 35/6
Բողոքը բավարարվել է 03.07.2017
227 «Ավիակոմպանիա Արմենիա» ՍՊԸ 25.05.2017 27.06.2017 - - 27.06.2017
թիվ 36/1
Վարույթը կասեցվել է 29.06.2017
228 «Դավիթ երթուղային տաքսի» ՓԲԸ 30.05.2017 27.06.2017 - - 27.06.2017
թիվ 36/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 29.06.2017
229 «Դիլիջանի ազգային պարկ» ՊՈԱԿ 03.05.2017 27.06.2017 - - 27.06.2017
թիվ 36/3
Բողոքը բավարարվել է 29.06.2017
230 «Արարատ սննդի կոմբինատ» ՍՊԸ 15.05.2017 27.06.2017 - - 27.06.2017
թիվ 36/4
Բողոքը բավարարվել է 29.06.2017
231 «Անի և Գառնի» ՍՊԸ 01.06.2017 27.06.2017 - - 27.06.2017
թիվ 36/5
Բողոքը բավարարվել է 03.07.2017
232 «Նարդինո» ՍՊԸ 31.05.2017 27.06.2017 - - 27.06.2017
թիվ 36/6
Բողոքը բավարարվել է 03.07.2017
233 Ա/Ձ Կարեն Մակարյան 01.06.2017 27.06.2017 - - 27.06.2017
թիվ 36/7
Բողոքը բավարարվել է 10.07.2017
234 Վահագն Գեղամյան 01.06.2017 27.06.2017 - - 27.06.2017
թիվ 36/8
Բողոքը բավարարվել է 10.07.2017