Հարկային մարմնի կամ հարկային ծառայողի գործողությունների բողոքարկման վիճակագրություն
N ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ԳԱՆԳԱՏԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
/ԳՀ/ ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ
ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
ԲՈՂՈՔԻ ՄՈՒՏՔԻ
ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ԳՀ ԿՈՂՄԻՑ ԲՈՂՈՔԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ
ՕՐԸ
ԲՈՂՈՔԻ
ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԳԱՆԳԱՏԱՐԿՄԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ/ԳԽ/ՈՒՂԱՐԿՎԵԼՈՒ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ԳԽ ԸՆԴՈՒՆԱԾ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԳՀ ԸՆԴՈՒՆԱԾ ՈՐՈՇՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ԵՎ ՀԱՄԱՐԸ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՐԿ
ՎՃԱՐՈՂԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՈՒՂԱՐԿՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
1 «Ծովաստղ» ՍՊԸ 15.12.2016 13.01.2017 - - 13.01.2017
թիվ 1/1
Բողոքը մերժվել է 16.01.2017
2 «Արարատ Գրուպ» ՍՊԸ 16.12.2016 13.01.2017 - - 13.01.2017
թիվ 1/2
Բողոքը մերժվել է 16.01.2017
3 «Նաիրիշին» ԲԲԸ 24.10.2016 13.01.2017 - - 13.01.2017
թիվ1/3
Բողոքը բավարարվել է 18.01.2017
4 Ա/Ձ Դավիթ Մաթևոսյան 21.12.2016 13.01.2017 - - 13.01.2017
թիվ 1/4
Բողոքը բավարարվել է 18.01.2017
5 «Սմբատաբերդ» ԲԲԸ 19.12.2016 13.01.2017 - - 13.01.2017
թիվ 1/5
Բողոքը բավարարվել է 18.01.2017
6 «Հայաստանի էլ. ցանցեր» ՓԲԸ 20.12.2016 13.01.2017 - - 13.01.2017
թիվ 1/6
Բողոքը բավարարվել է 18.01.2017
7 «Ռոյալ սթար» ՍՊԸ 20.12.2016 13.01.2017 - - 13.01.2017
թիվ 1/7
Բողոքը բավարարվել է 24.01.2017
8 Ա/Ձ Մարգարիտ Առաքելյան 14.12.2016 13.01.2017 - - 13.01.2017
թիվ 1/8
Բողոքը բավարարվել է 23.01.2017
9 «Չիվա» ՍՊԸ 30.12.2016 17.01.2017 - - 17.01.2017
թիվ 2/1
Բողոքը մերժվել է 18.01.2017
10 «Անուլ-Մարի» ՍՊԸ 09.12.2016 17.01.2017 - - 17.01.2017
թիվ 2/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 24.01.2017
11 «Կյանքի հաց բարեգործական» ՀԿ 05.12.2016 17.01.2017 - - 17.01.2017
թիվ 2/3
Վարույթը կասեցվել է 23.01.2017
12 Գոռ Վերմիշյան 07.12.2016 17.01.2017 - - 17.01.2017
թիվ 2/4
Բողոքը մերժվել է 23.01.2017
13 «Սուր Արթուր» ՍՊԸ 05.12.2016 17.01.2017 - - 17.01.2017
թիվ 2/5
Բողոքը բավարարվել է 23.01.2017
14 «Միլլ» ՍՊԸ 07.12.2016 17.01.2017 - - 17.01.2017
թիվ 2/6
Բողոքը բավարարվել է 26.01.2017
15 Ա/Ձ Զոհրապ Թորոսյան 09.12.2016 17.01.2017 - - 17.01.2017
թիվ 2/7
Բողոքը բավարարվել է 26.01.2017
16 «Շանտան» ՍՊԸ 09.12.2016 24.01.2017 - - 24.01.2017
թիվ 3/1
Բողոքը մերժվել է 25.01.2017
17 «Ծիրան մարկետ» ՍՊԸ 26.12.2016 24.01.2017 - - 24.01.2017
թիվ 3/2
Բողոքը մերժվել է 25.01.2017
18 «Վահե Գևորգյան» ՍՊԸ 27.12.2016 24.01.2017 - - 24.01.2017
թիվ 3/3
Վարույթը կասեցվել է 25.01.2017
19 «Մաքսֆրուտ» ՍՊԸ 14.12.2016 24.01.2017 - - 24.01.2017
թիվ 3/4
Բողոքը մերժվել է 27.01.2017
20 Գայանե Կոլոլյան 26.12.2016 24.01.2017 - - 24.01.2017
թիվ 3/5
Բողոքը մերժվել է 25.01.2017
21 Սոսիկ Մովսիսյան 18.12.2016 24.01.2017 - - 24.01.2017
թիվ 3/6
Բողոքը բավարարվել է 27.01.2017
22 «Էվրկա Գրուպ» ՍՊԸ 27.12.2016 24.01.2017 - - 24.01.2017
թիվ 3/7
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 26.01.2017
23 «Սոնա» ՍՊԸ 28.12.2016 24.01.2017 - - 24.01.2017
թիվ 3/8
Բողոքը մերժվել է 27.01.2017
24 Ամալյա Ավագյան 26.12.2016 24.01.2017 - - 24.01.2017
թիվ 3/9
Բողոքը բավարարվել է 30.01.2017
25 «Բեկոն Պրոդուկտ» ՍՊԸ 29.12.2016 27.01.2017 - - 27.01.2017
թիվ 4/1
Բողոքը մերժվել է 30.01.2017
26 «Կամրջային երկաթբետ. կոնստ. գործ» ՓԲԸ 29.12.2016 27.01.2017 - - 27.01.2017
թիվ 4/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 30.01.2017
27 Ա/Ձ Աղվան Գրիգորյան 29.12.2016 27.01.2017 - - 27.01.2017
թիվ 4/3
Բողոքը բավարարվել է 06.02.2017
28 «Նոր Բարեկարգում» ՓԲԸ 22.12.2016 03.02.2017 - - 03.02.2017
թիվ 5/1
Վարույթը կասեցվել է 06.02.2017
29 «Պարոն» ՍՊԸ 30.12.2016 03.02.2017 - - 03.02.2017
թիվ 5/2
Բողոքը բավարարվել է 07.02.2017
30 «Նիժֆարմ» ԲԸ ներկայացուցչություն 22.12.2016 03.02.2017 - - 03.02.2017
թիվ 5/3
Բողոքը մերժվել է 06.02.2017
31 Ա/Ձ Ստեփան Ստեփանյան 23.12.2016 03.02.2017 - - 03.02.2017
թիվ 5/4
Բողոքը բավարարվել է 13.02.2017
32 «Անանո» ՍՊԸ 29.12.2016 07.02.2017 - - 07.02.2017
թիվ 6/1
Վարույթը կասեցվել է 08.02.2017
33 «Ֆարմ Սիսար» ՍՊԸ 30.12.2016 07.02.2017 - - 07.02.2017
թիվ 6/2
Բողոքը մերժվել է 13.02.2017
34 «Սավա» ՍՊԸ 28.12.2016 07.02.2017 - - 07.02.2017
թիվ 6/3
Բողոքը մերժվել է 08.02.2017
35 «ԴԷՆ ՕՅԼ» ՍՊԸ 30.12.2016 07.02.2017 - - 07.02.2017
թիվ 6/4
Բողոքը բավարարվել է 09.02.2017
36 «Ակադեմիա» ՍՊԸ 30.12.2016 07.02.2017 - - 07.02.2017
թիվ 6/5
Բողոքը մերժվել է 09.02.2017
37 «Եգոր Սիստեմ» ՍՊԸ 09.01.2017 07.02.2017 - - 07.02.2017
թիվ 6/6
Բողոքը բավարարվել է 13.02.2017
38 «Մեդիմպլանտքաստ» ՍՊԸ 22.12.2016 07.02.2017 - - 07.02.2017
թիվ 6/7
Բողոքը բավարարվել է 13.02.2017
39 «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ 28.12.2016 07.02.2017 - - 07.02.2017
թիվ 6/8
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 13.02.2017
40 Ա/Ձ Ամալյա Բիչախչյան 09.01.2017 07.02.2017 - - 07.02.2017
թիվ 6/9
Բողոքը բավարարվել է 13.02.2017
41 Պետրոս Խաչատրյան 13.01.2017 10.02.2017 - - 10.02.2017
թիվ 7/1
Բողոքը մերժվել է 13.02.2017
42 Ստյոպա Մկրտչյան 30.12.2016 10.02.2017 - - 10.02.2017
թիվ 7/2
Բողոքը մերժվել է 13.02.2017
43 Ա/Ձ Անժելա Աբգարյան 13.01.2017 10.02.2017 - - 10.02.2017
թիվ 7/3
Բողոքը մերժվել է 13.02.2017
44 Արտակ Պողոսյան 29.12.2016 10.02.2017 - - 10.02.2017
թիվ 7/4
Բողոքը մերժվել է 13.02.2017
45 Պողոս Ստեփանյան 28.12.2016 10.02.2017 - - 10.02.2017
թիվ 7/5
Բողոքը բավարարվել է 13.02.2017
46 «Ռիթեյլգրուպ» ՓԲԸ 12.01.2017 10.02.2017 - - 10.02.2017
թիվ 7/6
Բողոքը բավարարվել է 13.02.2017
47 «Այաս Պրինտ» ՍՊԸ 12.01.2017 10.02.2017 - - 10.02.2017
թիվ 7/7
Բողոքը բավարարվել է 13.02.2017
48 Ա/Ձ Կիմա Արզումանյան 02.02.2017 10.02.2017 - - 10.02.2017
թիվ 7/8
Բողոքը բավարարվել է 13.02.2017
49 «Էմի Ֆրութ» ՍՊԸ 12.01.2017 10.02.2017 - - 10.02.2017
թիվ 7/9
Բողոքը բավարարվել է 13.02.2017