Սեմինարներ
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Կոտայքի ՏՀՏ Հարկ վճարողների սպասարկման բաժնի կողմից հարկ վճարողների համար անցկացվող սեմինարների 2017թ. տարեկան ծրագիրը


ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Կենտրոնի ՀՏ Հարկ վճարողների սպասարկման կենտրոնի կողմից հարկ վճարողների համար անցկացվող սեմինարների 2017թ. տարեկան ծրագիրը


ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Արաբկիրի ՀՏ Հարկ վճարողների սպասարկման կենտրոնի կողմից հարկ վճարողների համար անցկացվող սեմինարների 2017թ. տարեկան ծրագիրը


ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Էրեբունու ՀՏ Հարկ վճարողների սպասարկման կենտրոնի կողմից հարկ վճարողների համար անցկացվող սեմինարների 2017թ. տարեկան ծրագիրը


ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Աշտարակի ՏՀՏ Հարկ վճարողների սպասարկման կենտրոնի կողմից հարկ վճարողների համար անցկացվող սեմինարների 2017թ. տարեկան ծրագիրը


2016թ. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային (տարածքային) տեսչությունների կողմից հարկ վճարողների համար կազմակերպվող սեմինարների ժամանակացույց


ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Գավառի տարածքային հարկային տեսչության տեղեկատվության և վերլուծության բաժնի կողմից կազմակերպվող սեմինարների 2016թ. տարեկան ծրագիրը


Սեմինարին մասնակցելու հայտ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Արմավիրի Հարկ վճարողների սպասարկման  բաժնի կողմից հարկ վճարողների համար
անցկացվող սեմինարի վերաբերյալ
Սեմինարի թեմա 1. Ընտանեկան ձեռնարկատիրության մասին օրենսդրություն
2. Շրջանառության հարկի մասին օրենսդրություն
Սեմինարը վարողներ ՀՎՍ  բաժնի պետ` Հ.Մկրտչյան
ՏՎ բաժնի ավագ հ/տ` Սոֆյա Սողոմոնյան
Ընթերցումների ցանկ Շրջանառության հարկի և ընտանեկան ձեռնարկատիրության մասին
Անցկացման ժամկետը 2017թ.-ի  ապրիլի   27-ին, ժամը 12:00
Անցկացման վայրը Ք.Արմավիր, Չարենցի 24
Տեղեկատու հեռախոս 0231-2-95-12
էլեկտրոնային հասցե armavir@taxservice.am
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կենտրոնի հարկային տեսչության սպասարկման կենտրոնի կողմից հարկ վճարողների համար
անցկացվող սեմինարի վերաբերյալ
Սեմինարի թեմա Օրենսդրական փոփոխություններ և շրջանառության հարկ
1. Օրենսդրական փոփոխություններ (ծանոթացում)
2. «Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենք
Սեմինարը վարողներ Տեսչության պետի  տեղակալ Գ. Զաքարյան
ՀՎՍ Կենտրոնի ղեկավար Լ.Եղիազարյան  
Ընթերցումների ցանկ «Հարկային  օրենսգիրք» անցումային  դրույթներ
«Շրջանառության հարկի մասին » ՀՀ օրենք
Անցկացման ժամկետը 22017թ.-ի ապրիլի 27 -ին, ժամը 16 :00
Անցկացման վայրը Ք.Երևան, Մ. Խորենացի 15 «Էլիտ պլազա» ընկերության շենք
Տեղեկատու հեռախոս 060544280
էլեկտրոնային հասցե kentronht@taxservice.am
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գյումրու ՏՀՏ հարկ վճարողների սպասարկման բաժնի կողմից կազմակերպվող
սեմինարների վերաբերյալ
Սեմինարի թեմա «Հարկման հատուկ ռեժիմներ»
Սեմինարը վարողներ ՏՀՏ ՀՎՍ բաժնի ա/հ տեսուչ Ս.Սեխպոսյան
Ընթերցումների ցանկ «Հարկման հատուկ ռեժիմներ»
1. Արտոնագրային վճարների մասին օրենսդրությունը
2. Հաստատագրված վճարների մասին օրենսդրությունը 
Անցկացման ժամկետը 29.04.2017թ. ժամը 10:00
Անցկացման վայրը ք,Գյումրի, Հովսեփյան փող.1ա
Տեղեկատու հեռախոս 060-54-96-60
էլեկտրոնային հասցե gyumri@taxservice.am
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր Դասընթացին մասնակցելու հայտի լրացման ձև
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կապանի ՏՀՏ  hարկ  վճարողների  սպասարկման  բաժնի կողմից
 կազմակերպվող  սեմինարի վերաբերյալ
Սեմինարի թեմա Ավելացված արժեքի հարկ, Շրջանառության հարկ, Ընտանեկան ձեռնարկատիրություն
1. Ավելացված արժեքի հարկի մասին օրենսդրություն 
2. Շրջանառության հարկի մասին օրենսդրությունը 
3. Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտները և հարկման առանձնահատկությունները 
Սեմինարը վարողներ ՀՎՍ բաժնի պետ Նարինե Աբրահամյան
ՀՎՍ բաժնի ավագ հ/տ Անահիտ Ստեփանյան
ՀՎՍ  բաժնի հ/տ Ջուլիետա Աղայան
ՀՎՍ  բաժնի հ/տ Սոնա Նազարեթյան
Անցկացման ժամկետը 2017թ.- ի ապլիլի 27- ին, ժամը 16:00
Անցկացման վայրը Ք. Կապան, Ռ. Մինասյան 20ա, Կապանի ՏՀՏ
Տեղեկատու հեռախոս 0285-4-1970, 0285-4-1972
էլեկտրոնային հասցե kapan_tht@taxservice.amՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Սևանի ՏՀՏ-ի կողմից կազմակերպվող սեմինարի վերաբերյալ
Սեմինարի թեմա «Շահութահարկ, Ավելացված արժեքի հարկ,Շրջանառության հարկ»
1.Շահութահարկի մասին օրենսդրություն
2.Ավելացված արժեքի հարկի մասին օրենսդրություն
3.Շրջանառության հարկի մասին օրենսդրություն 
Սեմինարը վարողներ Տեղեկատվության և վերլուծության բաժնի պետ Վարդուհի Հովհաննիսյան
Անցկացման ժամկետը 2017թ.  մարտի 30-ին, ժամը 13:00
Անցկացման վայրը Ք. Սևան, Սայաթ-Նովա 1 / 1
Տեղեկատու հեռախոս 0261-4-96-07, 0261-4-96-10
էլեկտրոնային հասցե sevan@taxservice.am
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԽՀՎ ՀՏ  Սպասարկման բաժնի կողմից հարկ վճարողների համար անցկացվող սեմինարի վերաբերյալ
Սեմինարի թեմա Հարկային օրենսգիրք, Առցանց օգտվողների կառավարման համակարգ
1. 2017թ-ի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած հարկային օրենսդրության փոփոխություններ
2. Առցանց օգտվողների կառավարման նոր համակարգում գրանցման հետ կապված հարցեր
Սեմինարը վարողներ ԽՀՎ Սպասարկաման բաժնի պետ Գ. Արաբաջյան
Ընթերցումների ցանկ ՀՀ Հարկային օրենսգրքի անցումային դրույթներ
Առցանց օգտվողների կառավարման նոր համակարգ
Անցկացման ժամկետը 2017թ.-ի փետրվարի 27, ժամը 16:00
Անցկացման վայրը Ք.Երևան, Կոմիտասի 35
Տեղեկատու հեռախոս 011-544116, 011-544156
էլեկտրոնային հասցե
khhv_ht@taxservice.am
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշտարակի ՏՀՏ Հարկ վճարողների սպասարկման բաժնի կողմից կազմակերպվող
սեմինարի վերաբերյալ
Սեմինարի թեմա Հարկային օրենսգիրք,
Հաշվետվությունների էլեկտրոնային եղանակով ներկայացում,
Առցանց օգտվողների կառավարման համակարգ
Սեմինարը վարողներ ՀՎՍ Բաժնի պետի ժ/պ Ն. Ալեքյան
ՀՎՍ Բաժնի հարկային տեսուչ Ս. Աղումյան
ՀՎՍ Բաժնի հարկային տեսուչ Հ. Մանուկյան
Ընթերցումների ցանկ 1. 2017թ-ի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած հարկային օրենսդրության փոփոխություններ
2. Առցանց օգտվողների կառավարման նոր համակարգում գրանցման հետ կապված հարցեր
3. Էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվությունների ներկայացում
Անցկացման ժամկետը 2017թ.-ի փետրվարի  27-ին, ժամը 11:30
Անցկացման վայրը ք. Աշտարակ, Պռոշյան 29
Տեղեկատու հեռախոս 060549474 (023249474),
էլեկտրոնային հասցե ashtarak_tht@taxservice.amՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արաբկիրի ՀՏ Հարկ վճարողների սպասարկման կենտրոնի կողմից հարկ վճարողների համար
անցկացվող սեմինարի վերաբերյալ
Սեմինարի թեմա Հարկային օրենսգիրք, Առցանց օգտվողների կառավարման համակարգ
1.2017թ-ի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած հարկային օրենսդրության փոփոխություններ
2. Առցանց օգտվողների կառավարման նոր համակարգում գրանցման հետ կապված հարցեր
Սեմինարը վարողներ Արաբկիրի ՀՏ պետի տեղակալ Խ. Երոյան
ՀՎՍ Կենտրոնի ղեկավար Վ. Զաքարյան
Ընթերցումների ցանկ ՀՀ Հարկային օրենսգրքի անցումային դրույթներ
Առցանց օգտվողների կառավարման համակարգ
Անցկացման ժամկետը 2017թ.-ի փետրվարի 24 ժամը 16:00
Անցկացման վայրը Ք.Երևան, Կոմիտաս 35
Տեղեկատու հեռախոս 011544080, 011544073
էլեկտրոնային հասցե arabkir@taxservice.am
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Շենգավիթի ՀՏ Հարկ վճարողների սպասարկման կենտրոնի կողմից կազմակերպվող
սեմինարի վերաբերյալ
Սեմինարի թեմա Հարկային օրենսգիրք, Հարկման հատուկ ռեժիմներ, ԵՏՄ անդամ երկրների հարկային փոխհարաբերություններ
1.2017թ-ի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած հարկային օրենսդրության փոփոխություններ
2.Հարկման հատուկ ռեժիմներ` ծանոթացում
3. «ՀՀ և ԵՏՄ անդամ պետությունների միջև անուղղակի հարկերի հաշվարկման և վճարման առանձնահատկությունների մասին» ՀՀ օրենք 
Սեմինարը վարողներ ՀՎՍ  կենտրոնի ղեկավար-բաժնի պետ Դիանա Մերկուլովա
Անցկացման ժամկետը 2017թ.- ի փետրվարի 28-ին, ժամը 16:00
Անցկացման վայրը Ք. Երևան, Մանթաշյան 27ա, Շենգավիթի հարկային տեսչության Հարկ վճարողների սպասարկման կենտրոն
Տեղեկատու հեռախոս 011-54-93-26, 011-54-93-27
էլեկտրոնային հասցե shengavit@taxservice.am
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մաշտոցի հարկային տեսչության սպասարկման կենտրոնի կողմից հարկ վճարողների համար
անցկացվող սեմինարի վերաբերյալ
Սեմինարի թեմա Հարկային օրենսգիրք, Առցանց օգտվողների կառավարման համակարգ, Հարկային հաշիվներ, Հսկիչ դրամարկղային մեքենաների կիրառում
1. 2017թ.-ից ուժի մեջ մտած հարկային օրենսդրության փոփոխություններ
2. Առցանց օգտվողների կառավարման նոր համակարգում գրանցման հետ կապված հարցեր
3.Նոր սերնդի Հսկիչ դրամարկղային մեքենաների կիրառում
4. Էլեկտրոնային եղանակով դուրս գրված հարկային հաշիվների ճշգրտում
Սեմինարը վարողներ Մաշտոցի ՀՏ ՀՎՍ  կենտրոնի բաժնի պետ -  կենտրոնի ղեկավար ` Ա.Դրամբյան
ՀՎՍ կենտրոնի գլխավոր  հարկային տեսուչ` Լ. Ջանվելյան 
Ընթերցումների ցանկ 2017թ.-ից ուժի մեջ մտած  հարկային օրենսդրական փոփոխությունները 
Անցկացման ժամկետը 2017թ.- ի  փետրվարի 28- ին, ժամը 16:00  
Անցկացման վայրը Ք. Երևան, Շինարարների 3ա
Տեղեկատու հեռախոս 011-51-89-05, 011-51-89-06
էլեկտրոնային հասցե Mashtots_ht@taxservice.am
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր Դասընթացին մասնակցելու հայտի լրացման ձև
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կոտայքի ՏՀՏ  Հարկ  վճարողների  սպասարկման  բաժնի կողմից 
կազմակերպվող  սեմինարի վերաբերյալ
Սեմինարի թեմա «Հարկային օրենսգիրք, հաշվետվությունների ներկայացում էլեկտրոնային եղանակով, առցանց օգտվողների կառավարման համակարգ»
1. 2017թ.-ի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած հարկային օրենսդրության փոփոխություններ, 
2. Էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվությունների ներկայացում
3. Առցանց օգտվողների կառավարման նոր համակարգում գրանցման հետ կապված հարցեր
Սեմինարը վարողներ ՀՎՍ  բաժնի պետ Իննա Հախումյան
Անցկացման ժամկետը 2017թ.- ի փետրվարի 24, ժամը 16:00
Անցկացման վայրը Ք. Աբովյան, Բարեկամության հրապարակ 1,
Կոտայքի տարածքային հարկային տեսչության Հարկ վճարողների սպասարկման սրահ 
Տեղեկատու հեռախոս 0222 59590
էլեկտրոնային հասցե kotayk_tht@taxservice.am