Սեմինարներ
2016թ. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային (տարածքային) տեսչությունների կողմից հարկ վճարողների համար կազմակերպվող սեմինարների ժամանակացույց


ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Էրեբունու ՀՏ Հարկ վճարողների սպասարկման կենտրոնի կողմից հարկ վճարողների համար անցկացվող սեմինարների 2016թ. տարեկան ծրագիրը


ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Կենտրոնի ՀՏ Հարկ վճարողների սպասարկման կենտրոնի կողմից հարկ վճարողների համար անցկացվող սեմինարների 2017թ. տարեկան ծրագիրը


ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Աշտարակի ՏՀՏ Հարկ վճարողների սպասարկման կենտրոնի կողմից հարկ վճարողների համար անցկացվող սեմինարների 2016թ. տարեկան ծրագիրը


ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Արաբկիրի ՀՏ Հարկ վճարողների սպասարկման կենտրոնի կողմից հարկ վճարողների համար անցկացվող սեմինարների 2017թ. տարեկան ծրագիրը


ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Գավառի տարածքային հարկային տեսչության տեղեկատվության և վերլուծության բաժնի կողմից կազմակերպվող սեմինարների 2016թ. տարեկան ծրագիրը


Սեմինարին մասնակցելու հայտ