Skip Navigation Links
Կոտայքի տարածքային հարկային տեսչություն
Ղեկավար Ղազարյան Սերգեյ Աշոտի
Հասցե Բարեկամության հրապ. 1, ք. Աբովյան, Կոտայքի մարզ
Հեռախոս 22259554
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Կոտայքի ՏՀՏ պետ
Ծնվել է 16.09.1975թ. ք.Երևան

Կրթություն
 • 1982-1992թթ. – ք.Երևան Վ. Մայակովսկու անվան թիվ 7 միջնակարգ դպրոց
 • 2000թ.- ՀՊՏ համալսարանի Ֆինանսահաշվային ֆակուլտետ
Աշխատանքային գործունեություն
 • 1996-1998թ.թ. ծառայություն ՀՀ զինված ուժերում
 • 1999 -2001թ. ՀՀ ՊԵՆ Սպանդարյանի ՏՀՏ Ֆիզիկական անձանց հարկման բաժնի մասնագետ
 • 2001թ. ՀՀ ՊԵՆ Շահումյանի ՏՀՏ Գանձումների բաժնի հարկային տեսուչ
 • 2003թ. ՀՀ ՊԵՆ Շահումյանի ՏՀՏ Գանձումների բաժնի ավագ հարկային տեսուչ
 • 2003թ. ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ Էրեբունու ՀՏ Գանձումների բաժնի ավագ հարկային տեսուչ
 • 2004-2009թ.թ. ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ Շենգավիթի ՀՏ Գանձումների բաժնի ավագ հարկային տեսուչ
 • 2009-2014թթ.ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Արաբկիրի 1 ՀՏ Գանձումների բաժնի ավագ հարկային տեսուչ
 • 2014թ. ՀՀ ՖՆ Արաբկիրի ՀՏ Ընթացիկ հսկողության թիվ 2 բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ
 • 2014թ. ՀՀ ՖՆ Մաշտոցի ՀՏ Ընթացիկ հսկողության թիվ 1 բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ
 • 2014թ. ՀՀ ՖՆ Սևանի ՏՀՏ Ընթացիկ հսկողության բաժնի պետ
 • 2017թ. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Սևանի ՏՀՏ պետ
 • 04.2017թ. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Կոտայքի ՏՀՏ պետ
Այլ տվյալներ
ՀԾ 3-րդ դասի ավագ խորհրդական

Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է, ունի երկու երեխաՍտորաբաժանման խնդիրներն ու գործառույթները

Տեսչության գործունեության նպատակն է  հարկ վճարողների սպասարկումը, հարկային և պարտադիր այլ վճարների օրենսդրության պահանջների կատարման և կիրառման նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով հսկողությունը, բյուջետային եկամուտների ժամանակին և անհրաժեշտ մակարդակի արդյունավետ ապահովումը

Տեսչության հիմնական գործառույթներն են.
 • հարկ վճարողների իրազեկում, ուսուցում, հարկային հաշվետվությունների ընդունում և այլ սպասարկման ծառայություններ
 • հարկային հաշվետվությունների և այլ տվյալների մշակում
 • հարկերի վճարման նկատմամբ հսկողություն
 • հարկային ստուգումների և ուսումնասիրությունների իրականացում
 • ՖՆ և տեսչության լիազորությունների շրջանակներում ՀՀ օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության ապահովում
 • իրավական ապահովման և հարկադիր գանձումների հետ կապված աշխատանքների իրականացում
 • Հարկ վճարողների դիմումների և բողոքների քննարկում և որոշումների ընդունում
 • Տեսչությունն իր գործունեության ընթացքում իր գործառույթների շրջանակներում համագործակցում է ՀՀ ֆինանսների նախարարության այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ: