Skip Navigation Links
Մաշտոցի հարկային տեսչություն
Ղեկավար Կարապետյան Հրայր Կիրակոսի
Հասցե Շինարարների 3ա, ք. ԵրԵՎան, ԵրԵՎան
Հեռախոս 11518930
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Մաշտոցի հարկային տեսչության պետ
Ծնվել է 15.02.1981թ-ին:

Կրթությունը
 • 2000թ. ավարտել է Երևանի պետական համալսարանը, տնտեսագետ
 • 2002թ. ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի մագիստրատուրա, տնտեսագիտության մագիստրոս
Աշխատանքային գործունեություն
 • 2002 – 2004թթ. – ''Ռուսալ Արմենալ'' ՓԲԸ, վաճառքի բաժնի ինժեներ
 • 2006թ. – ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ Նորք Մարաշ հարկային տեսչության սոցիալական վճարների և եկամտահարկի բաժնի հարկային տեսուչ
 • 2006-2009թթ. – ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ Հանքարտադրողների ոլորտային հարկային տեսչության վերահսկողության և գանձումների թիվ 1 բաժնի հարկային տեսուչ
 • 2009թ.- ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Խոշոր հարկ վճարողների հարկային տեսչության հանքարտադրողների վերահսկողության և գանձումների բաժնի հարկային տեսուչ
 • 2009թ.- ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Նաիրիի տարածքային հարկային տեսչության սոցիալական վճարների և եկամտահարկի բաժնի պետ
 • 2009- 2011թթ- ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Նաիրիի տարածքային հարկային տեսչության սոցիալական վճարների և եկամտահարկի հավաքագրումների և սուգումների բաժնի պետ
 • 2011-2012թթ.- ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Քանաքեռ- Զեյթունի հարկային տեսչության սոցիալական վճարների և եկամտահարկի հավաքագրումների և սուգումների բաժնի պետ
 • 2012-2013թթ.- ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Նոր Նորքի հարկային տեսչության ընթացիկ հսկողության թիվ 2 բաժնի պետ
 • 2013-2014թթ.- ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Մաշտոցի հարկային տեսչության ընթացիկ հսկողության թիվ 2 բաժնի պետ
 • 2014-2015թթ.- ՀՀ ֆինանսների նախարարություն Մաշտոցի հարկային տեսչության ընթացիկ հսկողության թիվ 2 բաժնի պետ
 • 2015թ.- ՀՀ ֆինանսների նախարարություն Էրեբունու հարկային տեսչության ընթացիկ հսկողության թիվ 1 բաժնի պետ
 • 2015թ.- ՀՀ ֆինանսների նախարարություն Արաբկիրի հարկային տեսչության ընթացիկ հսկողության թիվ 2 բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ
 • 2015թ.- ՀՀ ֆինանսների նախարարություն Արաբկիրի հարկային տեսչության հարկային հսկողության բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ
 • 2016թ.- ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Արաբկիրի հարկային տեսչության հարկային հսկողության բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ
 • 2016թ.-ից - ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Մաշտոցի հարկային տեսչության պետ
Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա

Էլ. փոստի հասցե
hrayr_karapetyan@taxservice.am


Ղեկավարած ստորաբաժանման խնդիրներն ու գործառույթները
Տեսչության պետի գործունեության նպատակն է տեսչության բնականոն աշխատանքների համակարգումը, ղեկավարումն և վերահսկումը: Տեսչության և վերադաս հարկային մարմնի միջև ուղղակի կապի, ինչպես նաև վերադաս հարկային մարմնից իջեցված հրամանների և հանձնարարականների կատարման ապահովումը: Հարկային և պարտադիր այլ վճարների օրենսդրության պահանջների կատարման և կիրառման նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով հսկողությունը, ՀՀ պետական բյուջեի` հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների հավաքագրման ապահովումը: Աշխատանքային ծրագրերի մշակման, ստվերի հայտնաբերման, ռիսկային ոլորտներում խստիվ հսկողության սահմանման վերաբերյալ հրամանների արձակումը, հանձնարարականների տրամադրումը, որոշումների կայացումը:

Տեսչության պետի գործառույթներն են
 • Համակարգում և ղեկավարում է հարկային տեսչության ընթացիկ աշխատանքները.
  ա) կազմակերպում և վերահսկում է տեսչության հարկային ծառայողների կողմից իրականացվող աշխատանքները,
  բ) ապահովում է տեսչության աշխատակիցների համագործակցությունը և տեսչության բաժինների միջև տեղեկատվության փոխանակումը,
  գ) դիտարկում և տեղաբաշխում է տեսչությանը հասցեագրված թղթակցություններն ըստ նշանակության և կատարողների:
 • Կազմակերպում և վերահսկում է վերադաս հարկային մարմնի կողմից իջեցված հանձնարարականների ճիշտ և ժամանակին կատարումը:
 • Ապահովում է հարկ վճարողների սպասարկման, հաշվառման, հարկերի և պարտադիր այլ վճարների հաշվարկման, հաշվառման, վճարման ընթացքում,հսկողական աշխատանքների իրականացման ժամանակ օրենսդրության պահանջների կատարում:
 • Ապահովում է կապը պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, դատական իշխանության մարմինների հետ:
 • Ներկայացնում է տեսչության գործառույթների իրականացման ընթացքում առաջացող խնդիրների, ինչպես նաև օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ վերադաս հարկային մարմին առաջարկություններ:
 • Մասնակցում է տեսչության աշխատանքային ծրագրի կազզման և կատարողականների գնահատման աշխատանքներին, կազմում է իր անհատական աշխատանքային ծրագիրը և ապահովում է դրա կատարումը:
 • Կատարում է հարկային մարմնի ղեկավարի կողմից տրված այլ հանձնարարականներ: