Skip Navigation Links
Արաբկիրի հարկային տեսչություն
Ղեկավար Սաֆարյան Արմեն Գեորգիի
Հասցե Կոմիտասի 35, ք. ԵրԵՎան,
Հեռախոս 11544045
Արաբկիրի հարկային տեսչության պետ
Ծնվել է 1976թ. 10 փետրվար ք. Երևան

Կրթություն
 • 1982-1992թ.թ.Երևանի թիվ 180միջնակարգ դպրոց
 • 1992-1994թ.թ. Երևանի պետական համալսարանի կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
 • 1994-1997թ.թ. Երևանի պետական ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ, ֆինանսահաշվային ֆակուլտետ, տնտեսագետի որակավորում
 • 2002թ. տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու
 • 2015թ. տնտեսագիտական գիտությունների դոկտոր
Աշխատանքային գործունեություն
 • 1999թ.- ՀՀ ՀՏ պետի աշխատակազմի հարկային վարչարարության փորձաքննության բաժնի առաջատար մասնագետ
 • 1999թ.- ՀՀ ՊԵՆ բարեփոխումների և տնտեսական վերլուծության բաժնի առաջատար մասնագետ
 • 2000թ.- ՀՀ ՊԵՆ հարկային վարչության և կենտրոնացված տուգումների 1-ին բաժնի ավագ հարկային տեսուչ
 • 2001թ.- ՀՀ ՊԵՆ հարկային վարչության արտադրական և առևտրային կազմակերպությունների ստուգումների բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ
 • 2002թ.- ՀՀ ՊԵՆ ԽՀՎ ՎՀ վարչության վերահսկողության 1-ին բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ
 • 2002թ.- ՀՀ ՊԵՆ ԽՀՎ ՎՀ վարչության Վ ևԳ 4-րդ բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ
 • 2003թ.- ՀՀ ՀՊԾ Մաշտոցի հարկային տեսչության վերահսկողության բաժնի պետ
 • 2003թ.– ՀՀ ՀՊԾ Շահումյանի հարկային տեսչության վերահսկողության բաժնի պետ
 • 2004թ.- ՀՀ ՀՊԾ Արաբկիրի հարկային տեսչության պետի տեղակալ
 • 2005թ.- ՀՀ ՀՊԾ Նաիրիի տարածքային հարկային տեսչության պետի տեղակալ
 • 2006- 2008թ.թ.- ՀՀ ՀՊԾ Շենգավիթի հարկային տեսչության պետի տեղակալ
 • 2008- 2009թ.թ.- ՀՀ ՀՊԾ Ավանի հարկային տեսչության պետ
 • 2009-2011թ.թ.- ՀՀ ՊԵԿ Արմավիրի տարածքային հարկային տեսչության պետ
 • 2011-2013թ.թ.- ՀՀ ՊԵԿ Նաիրիի տարածքային հարկային տեսչության պետ
 • 2013-2014թ.թ.- ՀՀ ՊԵԿ Գավառի տարածքային հարկային տեսչության պետ
 • 2014թ.- ՀՀ ՊԵԿ Ստուգումների կազմակերպման և դիտարկման վարչության պետի խորհրդատու
 • 2014թ.- ՀՀ Ֆինանսների նախարարության ստուգումների կազմակերպման և դիտարկման վարչության պետի խորհրդատու
 • 2015թ.- ՀՀ Ֆինանսների նախարարության Խոշոր հարկ վճարողների հարկային տեսչության պետի տեղակալ
 • 2016թ.- ՀՀ Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի Խոշոր հարկ վճարողների հարկային տեսչության պետի տեղակալ
 • 2016թ.- ՀՀ Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի Արաբկիրի հարկային տեսչության պետ
Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է, ունի 2 երեխա

Էլ. փոստի հասցե
Armen_Safaryan@taxservice.am


ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՊԱՇՏՈՆԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Աշխատանքի նպատակը
Տեսչության բնականոն աշխատանքների համակարգում, ղեկավարում և վերահսկում: Տեսչության և վերադաս հարկային մարմնի միջև ուղղակի կապի, ինչպես նաև վերադաս հարկային մարմնից իջեցված հրամանների և հանձնարարականների կատարման ապահովում: Օրենքով սահմանված լիազորությունների և իրավասությունների շրջանակներում պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, դատական իշխանության մարմինների հետ կապի ապահովում: Աշխատանքային ծրագրերի մշակման, ստվերի հայտնաբերման, ռիսկային ոլորտներում խստիվ հսկողության սահմանման վերաբերյալ հրամանների արձակում, հանձնարարականների տրամադրում, որոշումների կայացում:

Պարտականությունները և իրավունքները
 • Համակարգում և ղեկավարում է հարկային տեսչության ընթացիկ աշխատանքները.
  ա) կազմակերպում և վերահսկում է տեսչության հարկային ծառայողների կողմից իրականացվող աշխատանքները,
  բ) ապահովում է տեսչության աշխատակիցների համագործակցությունը և տեսչության բաժինների միջև տեղեկատվության փոխանակումը,
  գ) դիտարկում և տեղաբաշխում է տեսչությանը հասցեագրված թղթակցություններն ըստ նշանակության և կատարողների:
 • Կազմակերպում և վերահսկում է վերադաս հարկային մարմնի կողմից իջեցված հանձնարարականների ճիշտ և ժամանակին կատարումը:
 • Արձակում է հրամաններ, կարգադրություններ, հանձնարարականներ, կայացնում է որոշումներ:
 • Իրականացնում է տեսչության աշխատակիցների կատարողականի գնահատման գործընթացը.
  ա) հաստատում է աշխատակիցների տարեկան աշխատանքային ծրագրերը և հետևում դրանց կատարման ընթացքին,
  բ) ամփոփում և գնահատում է տեսչության աշխատակիցների կատարողականը կիսամյակային և տարեկան կտրվածքով, գ) հարկային մարմնի ղեկավարին ներկայացնում է առաջարկություններ տեսչության հարկային ծառայողների պաշտոնեական առաջխաղացման, խրախուսման, կարգավիճակի փոփոխության, ուսուցման կամ վերապատրաստման վերաբերյալ:
 • Ապահովում է հարկ վճարողների սպասարկման, հաշվառման, հարկերի և պարտադիր այլ վճարների հաշվարկման, հաշվառման, վճարման ընթացքում, հսկողական աշխատանքների իրականացման ժամանակ օրենսդրության պահանջների կատարում:
 • Ապահովում է կապը պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, դատական իշխանության մարմինների հետ:
 • Ներկայացնում է տեսչության գործառույթների իրականացման ընթացքում առաջացող խնդիրների, ինչպես նաև օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ վերադաս հարկային մարմին առաջարկություններ:
 • Մասնակցում է տեսչության աշխատանքային ծրագրի կազզման և կատարողականների գնահատման աշխատանքներին, կազմում է իր անհատական աշխատանքային ծրագիրը և ապահովում է դրա կատարումը:
 • Կատարում է հարկային մարմնի ղեկավարի կողմից տրված այլ հանձնարարականներ:
Տեսչությունների գործունեության նպատակը և հիմնական խնդիրները

Տեսչության գործունեության նպատակն է հարկ վճարողների սպասարկումը, ՀՀ օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողությունը, հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող բյուջետային եկամուտների ժամանակին և անհրաժեշտ մակարդակի արդյունավետ ապահովումը:

Տեսչության հիմնական գործառույթներն են .
 • Հարկ վճարողների սպասարկում,
 • հաշվետվությունների, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով ստացված այլ տեղեկությունների մշակում և վերլուծություն,
 • հարկ վճարողների, նրանց վերաբերյալ տեղեկությունների և նրանց պարտավորությունների հաշվառում,
 • ՖՆ և տեսչության լիազորությունների շրջանակներում ՀՀ օրենսդրության պահաջների կատարման նկատմամբ հսկողություն,
 • Տեսչության լիազորությունների շրջանակներում օրենքով սահմանված կարգով հարկային ստուգումներ և ուսումնասիրություններ,
 • Իրավական ապահովման և հարկադիր գանձումների հետ կապված աշխատանքներ,
 • Հարկ վճարողների դիմումների և բողոքների քննարկում և որոշումների ընդունում: