Հապավում
Անվանում
Ղեկավարի անուն
Աշտարակի ՏՀՏ ՀՎՍԲ Աշտարակի ՏՀՏ Հարկ վճարողների սպասարկման բաժին /կենտրոն/ ԱրԵՎշատյան Քնարիկ Սուրենի
Արտաշատի ՏՀՏ ՀՎՍԲ Արտաշատի ՏՀՏ Հարկ վճարողների սպասարկման բաժին /կենտրոն/ Վարդանյան Գեղամ Ջոնիկի
Արաբկիրի ՀՏ ՀՎՍԿ Արաբկիրի ՀՏ հարկ վճարողների սպասարկման բաժին /կենտրոն/ Զաքարյան Վարսենիկ Սաշիկի
Էրեբունու ՀՏ ՀՎՍԿ Էրեբունու ՀՏ հարկ վճարողների սպասարկման բաժին /կենտրոն/ Փամբուկյան Նաիրա Հակոբի
Կենտրոնի ՀՏ ՀՎՍԿ Կենտրոնի ՀՏ հարկ վճարողների սպասարկման բաժին /կենտրոն/ Եղիազարյան Լաուրա Սարգսի
Մաշտոցի ՀՏ ՀՎՍԿ Մաշտոցի ՀՏ հարկ վճարողների սպասարկման բաժին /կենտրոն/ Դրամբյան Անահիտ Գագիկի
Նոր Նորքի ՀՏ ՀՎՍԿ Նոր Նորքի ՀՏ հարկ վճարողների սպասարկման բաժին /կենտրոն/ Կարապետյան Արման Սերգեյի
Շենգավիթի ՀՏ ՀՎՍԿ Շենգավիթի ՀՏ հարկ վճարողների սպասարկման բաժին /կենտրոն/ Մերկուլովա Դիանա Լարենի
Վանաձորի ՏՀՏ ՀՎՍԲ Վանաձորի ՏՀՏ Հարկ վճարողների սպասարկման բաժին /կենտրոն/ Զարգարյան Արմենուհի ԼԵՎիկի
Կոտայքի ՏՀՏ ՀՎՍԲ Կոտայքի ՏՀՏ Հարկ վճարողների սպասարկման բաժին /կենտրոն/ Հախումյան Իննա Լյովայի
Գյումրու ՏՀՏ ՀՎՍԲ Գյումրու ՏՀՏ Հարկ վճարողների սպասարկման բաժին /կենտրոն/ Առաքելյան Անահիտ Վոլոդյայի
Կապանի ՏՀՏ ՀՎՍԲ Կապանի ՏՀՏ Հարկ վճարողների սպասարկման բաժին /կենտրոն/ Աբրահամյան Նարինե Մայիսի
Իջևանի ՏՀՏ ՀՎՍԲ ԻջԵՎանի ՏՀՏ Հարկ վճարողների սպասարկման բաժին /կենտրոն/ Ներսիսյան Մանյա
Հապավում
Անվանում
Ղեկավարի անուն
«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների ներդրման գրասենյակ» պետական ոչ առԵՎտրային կազմակերպություն Օրդինյան Արման Մարատի
ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն» պետական ոչ առԵՎտրային կազմակերպություն Բարխուդարյան ԼԵՎոն Վլադիմիրի