Հապավում
Անվանում
Ղեկավարի անուն
ԱԿՎ Անձնակազմի կառավարման վարչություն Վարդանյան Ասատուր Ռաֆիկի
ԳԿՎ Գործերի կառավարման վարչություն Ավագյան Էմիլ Վալերիի
ԻՎ Իրավաբանական վարչություն Մնացականյան Արման Սլավիկի
ԻՀՎՎԻՎ Իրավախախտումների հայտնաբերման ու վարչական վարույթների իրականացման վարչություն Սինանյան Սամվել Սաշայի
ԿՀՎ Կազմակերպման ԵՎ հսկողության վարչություն Մաշադյան Ռաֆիկ Հարությունի
ՀՀՎ Հետբացթողումային հսկողության վարչություն Սարգսյան Սիմոն Լենիկի
ՄՀՎ Մաքսային հսկողության վարչություն Սաղոյան ԳԵՎորգ Անատոլիի
ՄՎՎՌԿՎ Մաքսային վիճակագրության, վերլուծության ԵՎ ռիսկերի կառավարման վարչություն Բեգլարյան Կարեն Հրանտի
ՄԴՊԿՄՀՎ Մաքսանենգության դեմ պայքարի ԵՎ կրկնակի մաքսային հսկողության վարչություն Սանամյան Սամվել Կարոյի
ՄՀՎ Միջազգային համագործակցության վարչություն Մելիք-Իսրայելյան Սուրեն Սամսոնի
ՆՀՎ Նախաբացթողումային հսկողության վարչություն Մովսիսյան Գեղամ Ռաֆիկի
Ներքին անվտանգության վարչություն Սարգսյան Արման Բորիկի
ՆԱՎ Ներքին աուդիտի վարչություն Սեդրակյան Կարեն Տիգրանի
ՌԿՀԿԾՎ Ռիսկերի կառավարման ԵՎ հարկային կարգապահության ծրագրերի վարչություն Սառիկյան Արսեն Սարգսի
ՍԿԴՎ Ստուգումների կազմակերպման ԵՎ դիտարկման վարչություն Կիրակոսյան Տիգրան Գեղամի
ՎՄԸՍՎ Վարչարարության մեթոդաբանության, ընթացակարգերի ԵՎ սպասարկման վարչություն Պողոսյան Արման Վաչագանի
ՏՏՎ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչություն Փաշայան Միքայել Մուշեղի
ՔՎ Քննչական վարչություն Դուրյան Մարատ Կառլոսի
ՕՀՎ Օպերատիվ հետախուզության վարչություն Առաքելյան Գարեգին Սիմոնի
ՖՀ Ֆինանսահաշվային վարչություն Հովհաննիսյան Հովիկ Գուրգենի
Քարտուղարություն Մարտիրոսյան Սմբատ Հակոբի